Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Loại văn bản : Thư

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
Thư_BGD&ĐT 15/11/2013 Thư số Thư_BGD&ĐT ngày ban hành 15/11/2013 Thư Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các thầy giáo, cô giáo và cán bộ, công chức ngành giáo dục
Thư Huyện ủy 31/08/2013 Thư số Thư Huyện ủy ngày ban hành 31/08/2013 Thư của Huyện Ủy Quảng Điền gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014
Thư Chủ Tịch nước 28/08/2013 Thư số Thư Chủ Tịch nước ngày ban hành 28/08/2013 Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014