Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 22 tháng 05 năm 2019


Loại văn bản : Thông tư

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
31 /2018/TT-BGDĐT 27/12/2018 Thông tư số 31 /2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 27/12/2018 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
22/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/08/2018 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
19/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 03/08/2018 Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
05/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/02/2018 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT
03 /2018/TT-BGDĐT 29/01/2018 Thông tư số 03 /2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 29/01/2018 Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật
35/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/12/2017 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
31/2017/TT-BGDĐT 18/12/2017 Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày ban hành 18/12/2017 Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông
21/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày ban hành 06/09/2017 Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
22/2016/TT-BGDĐT 22/09/2016 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/03/2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thu
07/2016/TT-BGDĐT 22/03/2016 Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/03/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
05 /2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Thông tư số 05 /2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 21/03/2016 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
19/2016/TT-BTC 01/02/2016 Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày ban hành 01/02/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chứ
09 /2015/TT-BGDĐT 14/05/2015 Thông tư số 09 /2015/TT-BGDĐT ngày ban hành 14/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
08/2014/TT-BVHTTDL 24/09/2014 Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày ban hành 24/09/2014 Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"  
30/2014/TT-BGDĐT 28/08/2014 Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/08/2014 Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
21/2014/TT-BGDĐT 07/07/2014 Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 07/07/2014 Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
07 /2014/TT-BGDĐT 14/03/2014 Thông tư số 07 /2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 14/03/2014 Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học
39/2013/TT-BGDĐT 2013/12/04 Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 04/12/2013 Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục