Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Loại văn bản : Thông tư liên tịch

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 12/05/2016 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày ban hành 12/05/2016 Quy định về công tác y tế học đường
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày ban hành 16/09/2015 Quy định mã số, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày ban hành 16/09/2015 Quy định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 14/09/2015 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày ban hành 14/09/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/05/2014 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày ban hành 30/05/2014 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện một số điều
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/05/2014 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày ban hành 30/05/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 31/12/2013 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày ban hành 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 31/12/2013 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày ban hành 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật