Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Loại văn bản : Giấy mời

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
161 /GM-TTYT 07/05/2014 Giấy mời số 161 /GM-TTYT ngày ban hành 07/05/2014 Tập huấn hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2014
15/GM-LĐLĐ 07/11/2013 Giấy mời số 15/GM-LĐLĐ ngày ban hành 07/11/2013 Hội nghị triển khai học tập nghị quyết Đại hội XI công đoàn Việt Nam cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt toàn huyện
Giấy mời 09/09/2013 Giấy mời số Giấy mời ngày ban hành 09/09/2013 Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 - 2013
04/GM-CĐGD 14/08/2013 Giấy mời số 04/GM-CĐGD ngày ban hành 14/08/2013 Tham dự hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2012-2013
1014 /GM- GD&ĐT 2014/05/15 Giấy mời số 1014 /GM- GD&ĐT ngày ban hành 15/05/2014 Triển khai nội dung tổ chức, phương thức thực hiện tuyên truyền giáo dục biển đảo của Ngành trong học sinh, sinh viên