Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Loại văn bản : Công lệnh điều động

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
74/PGD&ĐT-TCCB ... 96/PGD&ĐT-TCCB 08/05/2014 Công lệnh điều động số 74/PGD&ĐT-TCCB ... 96/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 08/05/2014 Cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi và giám sát thi cuối học kỳ II lớp 5
62 /PGD&ĐT-TCCB ... 72 /PGD&ĐT-TCCB 29/04/2014 Công lệnh điều động số 62 /PGD&ĐT-TCCB ... 72 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 29/04/2014 Cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và chấm thi học kỳ II lớp 9 năm học 2013 - 2014
49 /PGD&ĐT-TCCB 17/03/2014 Công lệnh điều động số 49 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 17/03/2014 Giáo viên họp chuyên môn làm công tác trọng tài
31 /PGD&ĐT-TCCB 18/02/2014 Công lệnh điều động số 31 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 18/02/2014 Họp chuyên môn làm trọng tài HKPĐ năm học 2013 - 2014
29 /PGD&ĐT-TCCB 17/02/2014 Công lệnh điều động số 29 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 17/02/2014 Coi thi học sinh giỏi bậc tiểu học năm học 2013-2014
30 /PGD&ĐT-TCCB 17/02/2014 Công lệnh điều động số 30 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 17/02/2014 Chấm thi học sinh giỏi bậc tiểu học năm học 2013 - 2014
23 /PGD&ĐT-TCCB; 24 /PGD&ĐT-TCCB 07/02/2014 Công lệnh điều động số 23 /PGD&ĐT-TCCB; 24 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 07/02/2014 Cán bộ giáo viên coi thi; chấm thi học sinh giỏi bậc THCS năm học 2013-2014
68 /PGD&ĐT-TCCB 18/12/2013 Công lệnh điều động số 68 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 18/12/2013 Giáo viên coi thi, chấm thi lớp 5 cuối kỳ 1 năm học 2013 - 2014
69 /PGD&ĐT-TCCB 18/12/2013 Công lệnh điều động số 69 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 18/12/2013 Giáo viên coi, chấm thi lớp 9 học kỳ 1 năm học 2013 - 2014