Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Loại văn bản : Báo cáo

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
30 /BC-PGD&ĐT 09/06/2014 Báo cáo số 30 /BC-PGD&ĐT ngày ban hành 09/06/2014 Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014
20 /BC-PGD&ĐT 29/04/2014 Báo cáo số 20 /BC-PGD&ĐT ngày ban hành 29/04/2014 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch tháng 5/2014
17 /BC-PGD&ĐT 31/03/2014 Báo cáo số 17 /BC-PGD&ĐT ngày ban hành 31/03/2014 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch tháng 4/2014
11 /BC-PGD&ĐT 04/03/2014 Báo cáo số 11 /BC-PGD&ĐT ngày ban hành 04/03/2014 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và kế hoạch tháng 3/2014
07 /BC-PGD&ĐT 23/01/2014 Báo cáo số 07 /BC-PGD&ĐT ngày ban hành 23/01/2014 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và kế hoạch tháng 02/2014
68/PGD&ĐT 28/08/2013 Báo cáo số 68/PGD&ĐT ngày ban hành 28/08/2013 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch tháng 9