Học tập là một việc suốt đời "


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Lĩnh vực : Y tế học đường

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
203 /SGDĐT-YTHĐ 13/02/2014 Công văn số 203 /SGDĐT-YTHĐ ngày ban hành 13/02/2014 Tăng cường đảm bảo phòng chống dịch bệnh năm 2014
96 /PGD&ĐT 27/10/2013 Công văn số 96 /PGD&ĐT ngày ban hành 27/10/2013 Tập huấn lập kế hoạch hoạt động công tác y tế trường học
315/KHLN/TTYT-PGDĐT 03/09/2013 Công văn số 315/KHLN/TTYT-PGDĐT ngày ban hành 03/09/2013 Tập huấn, kiểm tra vệ sinh trường học và phòng chống dịch tại các trường học năm 2013
2344 /UBND-YT 2014/05/09 Công văn số 2344 /UBND-YT ngày ban hành 09/05/2014 Triển khai chiến dịch truyền thông “Rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng”