Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Lĩnh vực : Thanh tra

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
85 / PGD&ĐT-TTr 15/09/2013 Công văn số 85 / PGD&ĐT-TTr ngày ban hành 15/09/2013 Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2013 - 2014
11/TB-PGDĐT 10/09/2013 Thông báo số 11/TB-PGDĐT ngày ban hành 10/09/2013 Tổng kết công tác thanh tra năm học 2012 - 2013 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2013 - 2014