Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Lĩnh vực : Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
02/HD-PGD&ĐT 02/01/2013 Công văn số 02/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 02/01/2013 Hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2012-2013 và những năm tiếp theo
73/PGD&ĐT 02/11/2012 Công văn số 73/PGD&ĐT ngày ban hành 02/11/2012 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí-KĐCL năm học 2012-2013