Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Lĩnh vực : Giáo dục Mầm non

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
19/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
06/2018/NĐ-CP 05/01/2018 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày ban hành 05/01/2018 Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 14/09/2015 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày ban hành 14/09/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
09 /2015/TT-BGDĐT 14/05/2015 Thông tư số 09 /2015/TT-BGDĐT ngày ban hành 14/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
616 /SGDĐT-GDMN 01/04/2014 Công văn số 616 /SGDĐT-GDMN ngày ban hành 01/04/2014 Tăng cường quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập
583 /SGDĐT-GDMN 31/03/2014 Công văn số 583 /SGDĐT-GDMN ngày ban hành 31/03/2014 Tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở GDMN
436 /SGDĐT 13/03/2014 Công văn số 436 /SGDĐT ngày ban hành 13/03/2014 Hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng  trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
353 /SGDĐT-GDMN 05/03/2014 Công văn số 353 /SGDĐT-GDMN ngày ban hành 05/03/2014 Chấn chỉnh việc dạy ngoại ngữ trong trường mầm non
06 /PGD&ĐT 15/01/2014 Công văn số 06 /PGD&ĐT ngày ban hành 15/01/2014 Tổ chức tập huấn bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
2057 / SGDĐT-GDTrH 23/10/2013 Công văn số 2057 / SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 23/10/2013 Triển lãm Giáo dục Bang Queensland, Úc tại ĐH Huế
3658 /BHXH-BT 17/09/2013 Công văn số 3658 /BHXH-BT ngày ban hành 17/09/2013 Truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
05 /HD-PGD&ĐT 06/09/2013 Hướng dẫn số 05 /HD-PGD&ĐT ngày ban hành 06/09/2013 Nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 bậc học mầm non
63/PGD&ĐT 19/08/2013 Công văn số 63/PGD&ĐT ngày ban hành 19/08/2013 Tập huấn và triển khai thực hiện phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
07/TB-PGDĐT 01/08/2013 Thông báo số 07/TB-PGDĐT ngày ban hành 01/08/2013 Hội thi thiết bị dạy học tự làm bậc học mầm non
08/KH-PGDĐT 06/06/2013 Kế hoạch số 08/KH-PGDĐT ngày ban hành 06/06/2013 Kế hoạch hội thi thiết bị dạy học tự làm bậc học mầm non năm học 2012 - 2013
04/HD-PGDĐT 31/05/2013 Hướng dẫn số 04/HD-PGDĐT ngày ban hành 31/05/2013 Hoàn thành hồ sơ, tổ chức tự kiểm tra, đề nghị kiểm tra công nhận PCGDMN TENT
824/SGD&ĐT-KHTC 02/05/2013 Công văn số 824/SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 02/05/2013 Điều chỉnh danh mục TBDHTL Bậc mầm non chuẩn bị Hội thi toàn tỉnh năm học 2012-2013
04/HD-PGD&ĐT 18/02/2013 Công văn số 04/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 18/02/2013 Hướng dẫn hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học giáo dục mầm non năm học 2012 - 2013
79/PGD-ĐT 21/11/2012 Công văn số 79/PGD-ĐT ngày ban hành 21/11/2012 Tổ chức Hội thi thiết bị tự làm về giáo dục ATGT năm học 2012-2013
75/PGD&ĐT 13/11/2012 Công văn số 75/PGD&ĐT ngày ban hành 13/11/2012 Tập huấn thiết kế bài giảng điện tử