Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Lĩnh vực : Công nghệ thông tin

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1542 /SGD-ĐT-GDTrH 18/07/2014 Công văn số 1542 /SGD-ĐT-GDTrH ngày ban hành 18/07/2014 Triển khai Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế-năm 2014
334 /STTTT-KHTC 02/06/2014 Công văn số 334 /STTTT-KHTC ngày ban hành 02/06/2014 Ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
772 /SGDĐT-GDTrH 17/04/2014 Công văn số 772 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 17/04/2014 Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam
770 /SGD&ĐT-GDTrH 15/04/2014 Công văn số 770 /SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 15/04/2014 Tổ chức trưng bày, triển lãm lưu động hình ảnh về đa dạng sinh học và giáo dục môi trường ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh
05 /TB-PGD&ĐT 08/04/2014 Thông báo số 05 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 08/04/2014 Thông báo thời gian tổ chức hội thi giáo viên tpt đội giỏi năm học 2013 - 2014
07 /PGD&ĐT 23/01/2014 Công văn số 07 /PGD&ĐT ngày ban hành 23/01/2014 Hội thi Vẽ tranh bằng máy vi tính cho học sinh tiểu học năm học 2013-2014
115 /SGDĐT-GDMN 23/01/2014 Công văn số 115 /SGDĐT-GDMN ngày ban hành 23/01/2014 Quy định lập hồ sơ thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi
2343 /SGD-ĐT-GDTrH 28/11/2013 Công văn số 2343 /SGD-ĐT-GDTrH ngày ban hành 28/11/2013 Tham gia Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng 2014
05/TB-PGD&ĐT 09/05/2013 Công văn số 05/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 09/05/2013 Tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIX - năm 2013
Triển khai Hội thi sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2013 09/05/2013 Công văn số Triển khai Hội thi sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2013 ngày ban hành 09/05/2013 Triển khai Hội thi sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2013
02/HD - PGD&ĐT 05/03/2013 Công văn số 02/HD - PGD&ĐT ngày ban hành 05/03/2013 Hướng dẫn thực hiện kiểm định chất lượng học kì II năm học 2012 - 2013
22/PGD&ĐT 04/03/2013 Công văn số 22/PGD&ĐT ngày ban hành 04/03/2013 Chuyển đổi địa chỉ e-mail công vụ và trao đổi thông tin nội bộ Ngành giáo dục đào tạo
09/PGD&ĐT-TCCB 18/01/2013 Công văn số 09/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 18/01/2013 Cập nhật dữ liệu chương trình PMIS và lập báo cáo định kỳ
80/PGD&ĐT 24/11/2012 Công văn số 80/PGD&ĐT ngày ban hành 24/11/2012 Điều động cán bộ tham gia tập huấn hệ thống V.EMIS
01/2012/QÐ-UBND 11/1/2012 Mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2011-2012
24/2012/TT-BGDÐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
22/2012/TT-BGDÐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1722/QÐ-UBND Quy định tạm thời mức thù lao cho hợp đồng nhân viên vụ việc và hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập
998 /SGD&ĐT-CNTT 2014/05/13 Công văn số 998 /SGD&ĐT-CNTT ngày ban hành 2014/05/13 Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, thông tin mạng tại các đơn vị giáo dục