Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Lĩnh vực : Công đoàn

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
84/2017/QĐ-UBND 29/09/2017 Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày ban hành 29/09/2017 Ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
14 /CV-LĐLĐ 17/07/2014 Công văn số 14 /CV-LĐLĐ ngày ban hành 17/07/2014 Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2014)
03/TB 11/06/2014 Thông báo số 03/TB ngày ban hành 11/06/2014 Vận động trích nộp Quỹ đền ơn đáp nghĩa
01-2014/KH 15/04/2014 Kế hoạch số 01-2014/KH ngày ban hành 15/04/2014 Hội thi “THEO CHÂN BÁC” năm học 2013 - 2014
01 /TB-LĐLĐ 15/04/2014 Thông báo số 01 /TB-LĐLĐ ngày ban hành 15/04/2014 Triệu tập cán bộ tham gia tập huấn công tác công đoàn năm 2014
01 /KH&ĐL 12/02/2014 Kế hoạch số 01 /KH&ĐL ngày ban hành 12/02/2014 Kế hoạch và điều lệ giải bóng đá giáo viên (5 – 5) năm học 2013 - 2014
16 /KH-ĐL 25/10/2013 Kế hoạch số 16 /KH-ĐL ngày ban hành 25/10/2013 Kế hoạch và điều lệ giải cầu lông truyền thống năm học 2013 - 2014
1564 /QĐ-TLĐ 2014/12/24 Quyết định số 1564 /QĐ-TLĐ ngày ban hành 24/12/2014 Ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn