Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 22 tháng 05 năm 2019


Cơ quan ban hành : Công đoàn ngành

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
14 /CV-LĐLĐ 17/07/2014 Công văn số 14 /CV-LĐLĐ ngày ban hành 17/07/2014 Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2014)
03/TB 11/06/2014 Thông báo số 03/TB ngày ban hành 11/06/2014 Vận động trích nộp Quỹ đền ơn đáp nghĩa
01-2014/KH 15/04/2014 Kế hoạch số 01-2014/KH ngày ban hành 15/04/2014 Hội thi “THEO CHÂN BÁC” năm học 2013 - 2014
01 /TB-LĐLĐ 15/04/2014 Thông báo số 01 /TB-LĐLĐ ngày ban hành 15/04/2014 Triệu tập cán bộ tham gia tập huấn công tác công đoàn năm 2014