Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Cơ quan ban hành : UBND huyện Quảng Điền

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày ban hành 01/07/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
59/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày ban hành 16/06/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo
334 /STTTT-KHTC 02/06/2014 Công văn số 334 /STTTT-KHTC ngày ban hành 02/06/2014 Ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/05/2014 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày ban hành 30/05/2014 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện một số điều
27 /2014/QĐ-UBND 27/05/2014 Quyết định số 27 /2014/QĐ-UBND ngày ban hành 27/05/2014 Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
26/2014/QĐ-UBND 23/05/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày ban hành 23/05/2014 Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
168 /UBND 02/04/2014 Công văn số 168 /UBND ngày ban hành 02/04/2014 Đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ lễ hội "Sóng nước Tam Giang" năm 2014
3463 /2013/QĐ-UBND 18/11/2013 Quyết định số 3463 /2013/QĐ-UBND ngày ban hành 18/11/2013 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện
1875/QĐ-UBND 20/09/2013 Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày ban hành 20/09/2013 Bổ sung danh sách các xã, phường, thị trấn phân theo khu vực tại Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh
2453/QĐ-UBND 01/08/2013 Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày ban hành 01/08/2013 Kết quả thi đua năm học 2012 -2013
01/2012/QÐ-UBND 11/1/2012 Mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2011-2012
1722/QÐ-UBND Quy định tạm thời mức thù lao cho hợp đồng nhân viên vụ việc và hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập