Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Cơ quan ban hành : Sở Giáo dục và Đào tạo

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1761/LN-GDĐT-TC 21/08/2014 Công văn số 1761/LN-GDĐT-TC ngày ban hành 21/08/2014 Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục
1657 /LN-TC-GD 08/08/2014 Hướng dẫn số 1657 /LN-TC-GD ngày ban hành 08/08/2014 Thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP
426/HDLN-GD&ĐT-YT-ĐHH-BHXH 07/08/2014 Hướng dẫn số 426/HDLN-GD&ĐT-YT-ĐHH-BHXH ngày ban hành 07/08/2014 Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2014 - 2015
1563/SGDĐT- KHTC 23/07/2014 Công văn số 1563/SGDĐT- KHTC ngày ban hành 23/07/2014 Đề nghị trả lời phiếu thăm dò về khai thác Bảng thông minh
1555 /SGD&ĐT - GDTH 21/07/2014 Công văn số 1555 /SGD&ĐT - GDTH ngày ban hành 21/07/2014 Góp ý dự thảo thông tư đánh giá học sinh cấp tiểu học
1542 /SGD-ĐT-GDTrH 18/07/2014 Công văn số 1542 /SGD-ĐT-GDTrH ngày ban hành 18/07/2014 Triển khai Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế-năm 2014
1526 /GD&ĐT-KHTC 16/07/2014 Công văn số 1526 /GD&ĐT-KHTC ngày ban hành 16/07/2014 Tăng cường công tác bảo vệ tài sản tại các đơn vị trường học
21/2014/TT-BGDĐT 07/07/2014 Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 07/07/2014 Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
1382 /KH-SGDĐT-GDCNTX 24/06/2014 Kế hoạch số 1382 /KH-SGDĐT-GDCNTX ngày ban hành 24/06/2014 Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015
59/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày ban hành 16/06/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo
1307 /SGDĐT-GDCN&TX 13/06/2014 Công văn số 1307 /SGDĐT-GDCN&TX ngày ban hành 13/06/2014 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, thiết bị trường học và quản lí giáo dục
1266 /SGD&ĐT-TCCB 10/06/2014 Công văn số 1266 /SGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 10/06/2014 Thông báo kế hoạch Tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014
1305 /CV LN GDĐT-TC 10/06/2014 Công văn số 1305 /CV LN GDĐT-TC ngày ban hành 10/06/2014 Hướng dẫn thu, chi tiền dạy thêm học thêm
1249 /SGDĐT-KTKĐCLGD 06/06/2014 Công văn số 1249 /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày ban hành 06/06/2014 Tiếp nhận học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm 2014
1190/SGDĐT-GDTrH 30/05/2014 Công văn số 1190/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 30/05/2014 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh  dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/05/2014 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày ban hành 30/05/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng
1002 /TB-SGDĐT 14/05/2014 Thông báo số 1002 /TB-SGDĐT ngày ban hành 14/05/2014 Lịch tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo
974 /SGDĐT-GDTH 12/05/2014 Công văn số 974 /SGDĐT-GDTH ngày ban hành 12/05/2014 Hội thảo giới thiệu chương trình tiếng Anh trực tuyến I-learn Smart Start
943 /SGDĐT-KTKĐ 08/05/2014 Công văn số 943 /SGDĐT-KTKĐ ngày ban hành 08/05/2014 Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2014-2015
907 /SGDĐT-YTHĐ 05/05/2014 Công văn số 907 /SGDĐT-YTHĐ ngày ban hành 05/05/2014 Tăng cường phòng, chống dịch sởi và các dịch bệnh năm 2014
859 / SGD&ĐT-TTr 25/04/2014 Công văn số 859 / SGD&ĐT-TTr ngày ban hành 25/04/2014 Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
836 /SGDĐT-GDTH 24/04/2014 Công văn số 836 /SGDĐT-GDTH ngày ban hành 24/04/2014 Đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt năm học 2013-2014
816 /SGD&ĐT-GDTrH 22/04/2014 Công văn số 816 /SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 22/04/2014 Triển khai “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường” năm 2014
804 /SGDĐT-KTKĐ 21/04/2014 Công văn số 804 /SGDĐT-KTKĐ ngày ban hành 21/04/2014 Hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh vào lớp 10
772 /SGDĐT-GDTrH 17/04/2014 Công văn số 772 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 17/04/2014 Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam
773 /SGDĐT - GDTrH 17/04/2014 Công văn số 773 /SGDĐT - GDTrH ngày ban hành 17/04/2014 Kế hoạch thi Olympic tiếng Anh qua Internet cấp toàn quốc năm 2014
734 /SGDĐT-VP 16/04/2014 Công văn số 734 /SGDĐT-VP ngày ban hành 16/04/2014 Chuẩn bị cho đợt kiểm tra năm học 2013-2014
770 /SGD&ĐT-GDTrH 15/04/2014 Công văn số 770 /SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 15/04/2014 Tổ chức trưng bày, triển lãm lưu động hình ảnh về đa dạng sinh học và giáo dục môi trường ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh
699 /SGDĐT-GDTH 10/04/2014 Công văn số 699 /SGDĐT-GDTH ngày ban hành 10/04/2014 Hướng dẫn thực hiện quản lý tổ chức dạy học 2 buổi / ngày
658/SGDĐT-KHTC 04/04/2014 Công văn số 658/SGDĐT-KHTC ngày ban hành 04/04/2014   Cung cấp số liệu và tài liệu xây dựng Bản đồ Qui hoạch mạng lưới GD&ĐT của các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020
649 /QĐ-SGDĐT 02/04/2014 Quyết định số 649 /QĐ-SGDĐT ngày ban hành 02/04/2014 Thành lập các đội tuyển học sinh lớp 5, 9 và 11 của tỉnh tham dự kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc
633 /SGDĐT-GDTH 01/04/2014 Công văn số 633 /SGDĐT-GDTH ngày ban hành 01/04/2014 Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho HS Tiểu học
616 /SGDĐT-GDMN 01/04/2014 Công văn số 616 /SGDĐT-GDMN ngày ban hành 01/04/2014 Tăng cường quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập
583 /SGDĐT-GDMN 31/03/2014 Công văn số 583 /SGDĐT-GDMN ngày ban hành 31/03/2014 Tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở GDMN
592 /SGDĐT-GDTrH 31/03/2014 Công văn số 592 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 31/03/2014 Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS, THPT
564 /QĐ-SGDĐT 27/03/2014 Quyết định số 564 /QĐ-SGDĐT ngày ban hành 27/03/2014 Công nhận giải cá nhân trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh năm học 2013-2014
470 /SGDĐT-GDTrH 20/03/2014 Công văn số 470 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 20/03/2014 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2014
472 /SGDĐT-GDTrH 20/03/2014 Công văn số 472 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 20/03/2014 Đảm bảo an toàn cho học sinh
465 /HD-SGDĐT 20/03/2014 Hướng dẫn số 465 /HD-SGDĐT ngày ban hành 20/03/2014 Thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
455 /SGDĐT-GDTrH 18/03/2014 Công văn số 455 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 18/03/2014 Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học và quản lý hồ sơ, sổ sách
436 /SGDĐT 13/03/2014 Công văn số 436 /SGDĐT ngày ban hành 13/03/2014 Hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng  trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
414 /SGDĐT-GDTrH 12/03/2014 Công văn số 414 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 12/03/2014 Nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ
423 /SGD&ĐT - GDTrH 12/03/2014 Công văn số 423 /SGD&ĐT - GDTrH ngày ban hành 12/03/2014 Kế hoạch thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh 2014
422 /SGD&ĐT - GDTH 12/03/2014 Công văn số 422 /SGD&ĐT - GDTH ngày ban hành 12/03/2014 Đăng kí tài liệu Giáo dục địa phương và vở luyện viết chữ đẹp theo chủ đề
353 /SGDĐT-GDMN 05/03/2014 Công văn số 353 /SGDĐT-GDMN ngày ban hành 05/03/2014 Chấn chỉnh việc dạy ngoại ngữ trong trường mầm non
355 /SGDĐT-VP 05/03/2014 Công văn số 355 /SGDĐT-VP ngày ban hành 05/03/2014 Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
281 /SGDĐT-VP 25/02/2014 Công văn số 281 /SGDĐT-VP ngày ban hành 25/02/2014 Báo cáo số học sinh bỏ học
266 /SGD&ĐT-VP 24/02/2014 Công văn số 266 /SGD&ĐT-VP ngày ban hành 24/02/2014 Ngăn ngừa việc sử dụng các loại thiết bị đồ dùng và đồ chơi không rõ nguồn gốc, có thể gây nguy hại cho học sinh.
230 /SGDĐT-VP 18/02/2014 Công văn số 230 /SGDĐT-VP ngày ban hành 18/02/2014 Về việc lập hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGUT 2014
203 /SGDĐT-YTHĐ 13/02/2014 Công văn số 203 /SGDĐT-YTHĐ ngày ban hành 13/02/2014 Tăng cường đảm bảo phòng chống dịch bệnh năm 2014
204 /SGDĐT-GDCN&TX 13/02/2014 Công văn số 204 /SGDĐT-GDCN&TX ngày ban hành 13/02/2014 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên năm học 2013-2014
226 /SGDĐT-MN 18/01/2014 Công văn số 226 /SGDĐT-MN ngày ban hành 18/01/2014 Tham gia viết bài, tin về hoạt động của giáo dục mầm non
50 /SGDĐT-GDCN&TX 13/01/2014 Công văn số 50 /SGDĐT-GDCN&TX ngày ban hành 13/01/2014 Triển khai Nghị quyết 8
2590 /SGDĐT-GDTH 24/12/2013 Công văn số 2590 /SGDĐT-GDTH ngày ban hành 24/12/2013 Cuộc thi vẽ tranh ATGT chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 3
2377 /SGD&ĐT-KHTC 02/12/2013 Công văn số 2377 /SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 02/12/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với giáo viên TDTT
2237 /SGDĐT-GDTrH 13/11/2013 Công văn số 2237 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 13/11/2013 Hướng dẫn tổ chức thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014
2142 /SGDĐT-TTr 08/11/2013 Công văn số 2142 /SGDĐT-TTr ngày ban hành 08/11/2013 Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013
2126 /SGD&ĐT-GDTrH 31/10/2013 Công văn số 2126 /SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 31/10/2013 Tổ chức hoạt động hưởng ửng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”
2129 / SGDĐT-GDTH 31/10/2013 Công văn số 2129 / SGDĐT-GDTH ngày ban hành 31/10/2013 Hướng dẫn theo dõi học sinh tiểu học có năng lực học tập còn yếu
2105/ SGD&ĐT-GDTrH 29/10/2013 Công văn số 2105/ SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 29/10/2013 Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43
2077/SGDĐT-YTHĐ 28/10/2013 Công văn số 2077/SGDĐT-YTHĐ ngày ban hành 28/10/2013 Tăng cường  phòng chống dịch, bệnh Sốt xuất huyết trong trường học
2057 / SGDĐT-GDTrH 23/10/2013 Công văn số 2057 / SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 23/10/2013 Triển lãm Giáo dục Bang Queensland, Úc tại ĐH Huế
1995 /KH-SGDĐT-CĐN 16/10/2013 Kế hoạch số 1995 /KH-SGDĐT-CĐN ngày ban hành 16/10/2013 Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học 2013-2014
1984/TB-SGDĐT-GDCN&TX 14/10/2013 Thông báo số 1984/TB-SGDĐT-GDCN&TX ngày ban hành 14/10/2013 Giới thiệu nguồn tài liệu BDTX giáo viên
842/SGDĐT-YTHĐ 02/05/2013 Công văn số 842/SGDĐT-YTHĐ ngày ban hành 02/05/2013 Tăng cường đảm bảo VSATTP, phòng chống dịch bệnh năm 2013