Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Cơ quan ban hành : Bộ tài chính

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
19/2016/TT-BTC 01/02/2016 Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày ban hành 01/02/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chứ