Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''


Ngày 22 tháng 05 năm 2019


Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
31 /2018/TT-BGDĐT 27/12/2018 Thông tư số 31 /2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 27/12/2018 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
22/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/08/2018 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
19/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 03/08/2018 Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
05/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/02/2018 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT
03 /2018/TT-BGDĐT 29/01/2018 Thông tư số 03 /2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 29/01/2018 Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật
35/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/12/2017 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
31/2017/TT-BGDĐT 18/12/2017 Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày ban hành 18/12/2017 Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông
21/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày ban hành 06/09/2017 Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
03/VBHN-BGDĐT 28/09/2016 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày ban hành 28/09/2016 Hợp nhất thông tư 30 và thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học
22/2016/TT-BGDĐT 22/09/2016 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1878 /QĐ-BGDĐT 02/06/2016 Công văn số 1878 /QĐ-BGDĐT ngày ban hành 02/06/2016 Ban hành Thể lệ cuộc thi Quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4
13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 12/05/2016 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày ban hành 12/05/2016 Quy định về công tác y tế học đường
1387/QĐ-BGDĐT 29/04/2016 Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 29/04/2016 Đính chính thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1268 /QĐ-BGDĐT 20/04/2016 Công văn số 1268 /QĐ-BGDĐT ngày ban hành 20/04/2016 Đính chính Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 về quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/03/2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thu
07/2016/TT-BGDĐT 22/03/2016 Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/03/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
05 /2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Thông tư số 05 /2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 21/03/2016 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày ban hành 16/09/2015 Quy định mã số, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày ban hành 16/09/2015 Quy định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 14/09/2015 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày ban hành 14/09/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
09 /2015/TT-BGDĐT 14/05/2015 Thông tư số 09 /2015/TT-BGDĐT ngày ban hành 14/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
5555 /BGDĐT-GDTrH 08/10/2014 Công văn số 5555 /BGDĐT-GDTrH ngày ban hành 08/10/2014 Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm gi&aac
30/2014/TT-BGDĐT 28/08/2014 Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/08/2014 Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
4119 /BGDĐT-GDTH 06/08/2014 Công văn số 4119 /BGDĐT-GDTH ngày ban hành 06/08/2014 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015
2653 /QĐ-BGDĐT 25/07/2014 Quyết định số 2653 /QĐ-BGDĐT ngày ban hành 25/07/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 31/12/2013 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày ban hành 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật