Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file*
29/2021/TT-BGDĐT 20/10/2021 Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngày ban hành 20/10/2021 Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
77/2021/NĐ-CP 01/08/2021 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày ban hành 01/08/2021 Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày ban hành 20/07/2021 Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
20/2021/TT-BGDĐT 01/07/2021 Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày ban hành 01/07/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông
874/QĐ-BTTTT 17/06/2021 Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày ban hành 17/06/2021 Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
01 /VBHN-BGDĐT 13/04/2021 Văn bản hợp nhất số 01 /VBHN-BGDĐT ngày ban hành 13/04/2021 Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Chương trình mầm non
09/2021/TT-BGDĐT 30/03/2021 Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày ban hành 30/03/2021 Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
01/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày ban hành 02/02/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày ban hành 02/02/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
03/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày ban hành 02/02/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
04/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày ban hành 02/02/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
04/2021/NĐ-CP 22/01/2021 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày ban hành 22/01/2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày ban hành 10/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đ
135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày ban hành 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày ban hành 25/09/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày ban hành 18/09/2020 Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
29/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư số 29/2020/TT-BGDĐT ngày ban hành 15/09/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày ban hành 15/09/2020 Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày ban hành 10/09/2020 Vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
105/2020/NĐ-CP 08/09/2020 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày ban hành 08/09/2020 Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
27/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày ban hành 04/09/2020 Quy định đánh giá học sinh tiểu học
28/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày ban hành 04/09/2020 Ban hành Điều lệ Trường tiểu học
25/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày ban hành 26/08/2020 Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày ban hành 26/08/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày ban hành 13/08/2020 Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
21/2020/TT-BGDĐT 31/07/2020 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày ban hành 31/07/2020 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
84/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày ban hành 17/07/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
617/QĐ-UBND 06/03/2020 Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày ban hành 06/03/2020 Sửa đổi, Bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày ban hành 05/03/2020 Công tác văn thư
01/2020/TT-BGDĐT 30/01/2020 Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày ban hành 30/01/2020 Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
22/2019/TT-BGDĐT 20/12/2019 Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày ban hành 20/12/2019 Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
21/2019/TT-BGDĐT 29/11/2019 Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày ban hành 29/11/2019 Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
20/2019/TT-BGDĐT 26/11/2019 Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày ban hành 26/11/2019 Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡn
76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày ban hành 08/10/2019 Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày ban hành 01/07/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật số 43/2019/QH14 ngày ban hành 14/06/2019 Luật Giáo dục
44/2019/QH14 14/06/2019 Luật số 44/2019/QH14 ngày ban hành 14/06/2019 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày ban hành 09/05/2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
31 /2018/TT-BGDĐT 27/12/2018 Thông tư số 31 /2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 27/12/2018 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
145/2018/NĐ-CP 16/10/2018 Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày ban hành 16/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi
135/2018/NĐ-CP 04/10/2018 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày ban hành 04/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
49/2018/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 07/09/2018 Sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông cô
48/2018/QĐ-UBND 31/08/2018 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 31/08/2018 Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn
22/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/08/2018 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
47/2018/QĐ-UBND 27/08/2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 27/08/2018 Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
19/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 03/08/2018 Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
72 /2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định số 72 /2018/NĐ-CP ngày ban hành 15/05/2018 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
28/2018/QĐ-UBND 08/05/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 08/05/2018 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
05/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/02/2018 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT
03 /2018/TT-BGDĐT 29/01/2018 Thông tư số 03 /2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 29/01/2018 Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật
06/2018/NĐ-CP 05/01/2018 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày ban hành 05/01/2018 Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
35/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/12/2017 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
31/2017/TT-BGDĐT 18/12/2017 Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày ban hành 18/12/2017 Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông
84/2017/QĐ-UBND 29/09/2017 Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày ban hành 29/09/2017 Ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
21/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày ban hành 06/09/2017 Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày ban hành 24/04/2017 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
68 /2016/QĐ-UBND 29/09/2016 Quyết định số 68 /2016/QĐ-UBND ngày ban hành 29/09/2016 Quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
03/VBHN-BGDĐT 28/09/2016 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày ban hành 28/09/2016 Hợp nhất thông tư 30 và thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học
22/2016/TT-BGDĐT 22/09/2016 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2205 /QĐ-UBND 21/09/2016 Quyết định số 2205 /QĐ-UBND ngày ban hành 21/09/2016 Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện
1878 /QĐ-BGDĐT 02/06/2016 Công văn số 1878 /QĐ-BGDĐT ngày ban hành 02/06/2016 Ban hành Thể lệ cuộc thi Quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4
47/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày ban hành 26/05/2016 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 12/05/2016 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày ban hành 12/05/2016 Quy định về công tác y tế học đường
732 /QĐ-TTg 29/04/2016 Quyết định số 732 /QĐ-TTg ngày ban hành 29/04/2016 Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạ
1387/QĐ-BGDĐT 29/04/2016 Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 29/04/2016 Đính chính thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1268 /QĐ-BGDĐT 20/04/2016 Công văn số 1268 /QĐ-BGDĐT ngày ban hành 20/04/2016 Đính chính Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 về quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/03/2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thu
07/2016/TT-BGDĐT 22/03/2016 Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/03/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
05 /2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Thông tư số 05 /2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 21/03/2016 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
12 /2016/QĐ-TTg 11/03/2016 Quyết định số 12 /2016/QĐ-TTg ngày ban hành 11/03/2016 Tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ
19/2016/TT-BTC 01/02/2016 Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày ban hành 01/02/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chứ
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày ban hành 16/09/2015 Quy định mã số, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày ban hành 16/09/2015 Quy định mã sô, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 14/09/2015 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày ban hành 14/09/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
09 /2015/TT-BGDĐT 14/05/2015 Thông tư số 09 /2015/TT-BGDĐT ngày ban hành 14/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
108 /2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định số 108 /2014/NĐ-CP ngày ban hành 20/11/2014 Chính sách tinh giản biên chế
5555 /BGDĐT-GDTrH 08/10/2014 Công văn số 5555 /BGDĐT-GDTrH ngày ban hành 08/10/2014 Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm gi&aac
08/2014/TT-BVHTTDL 24/09/2014 Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày ban hành 24/09/2014 Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"  
30/2014/TT-BGDĐT 28/08/2014 Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/08/2014 Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
1761/LN-GDĐT-TC 21/08/2014 Công văn số 1761/LN-GDĐT-TC ngày ban hành 21/08/2014 Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục
1657 /LN-TC-GD 08/08/2014 Hướng dẫn số 1657 /LN-TC-GD ngày ban hành 08/08/2014 Thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP
49 /2014/QĐ-UBND 07/08/2014 Quyết định số 49 /2014/QĐ-UBND ngày ban hành 07/08/2014 Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh
426/HDLN-GD&ĐT-YT-ĐHH-BHXH 07/08/2014 Hướng dẫn số 426/HDLN-GD&ĐT-YT-ĐHH-BHXH ngày ban hành 07/08/2014 Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2014 - 2015
4119 /BGDĐT-GDTH 06/08/2014 Công văn số 4119 /BGDĐT-GDTH ngày ban hành 06/08/2014 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015
2653 /QĐ-BGDĐT 25/07/2014 Quyết định số 2653 /QĐ-BGDĐT ngày ban hành 25/07/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
1563/SGDĐT- KHTC 23/07/2014 Công văn số 1563/SGDĐT- KHTC ngày ban hành 23/07/2014 Đề nghị trả lời phiếu thăm dò về khai thác Bảng thông minh
1555 /SGD&ĐT - GDTH 21/07/2014 Công văn số 1555 /SGD&ĐT - GDTH ngày ban hành 21/07/2014 Góp ý dự thảo thông tư đánh giá học sinh cấp tiểu học
14 /KH-PGD&ĐT 21/07/2014 Kế hoạch số 14 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 21/07/2014 Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 67 năm ngày thương binh-liệt sĩ
1542 /SGD-ĐT-GDTrH 18/07/2014 Công văn số 1542 /SGD-ĐT-GDTrH ngày ban hành 18/07/2014 Triển khai Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế-năm 2014
14 /CV-LĐLĐ 17/07/2014 Công văn số 14 /CV-LĐLĐ ngày ban hành 17/07/2014 Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2014)
1526 /GD&ĐT-KHTC 16/07/2014 Công văn số 1526 /GD&ĐT-KHTC ngày ban hành 16/07/2014 Tăng cường công tác bảo vệ tài sản tại các đơn vị trường học
38 /PGD&ĐT 16/07/2014 Công văn số 38 /PGD&ĐT ngày ban hành 16/07/2014 Tập huấn, triển khai Chương trình “Dạy học Dự án” năm học 2014-2015
37 /PGD&ĐT 14/07/2014 Công văn số 37 /PGD&ĐT ngày ban hành 14/07/2014 Cử giáo viên tham dự hội thảo, triển khai kế hoạch nhóm chuyên môn năm 2014
39/2014/QĐ-UBND 10/07/2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày ban hành 10/07/2014 Ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
21/2014/TT-BGDĐT 07/07/2014 Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 07/07/2014 Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày ban hành 01/07/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
67 /HD-HĐKHSK 25/06/2014 Hướng dẫn số 67 /HD-HĐKHSK ngày ban hành 25/06/2014 Về việc xét duyệt, công nhận đề tài sáng kiến đề nghị công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh", "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"
1382 /KH-SGDĐT-GDCNTX 24/06/2014 Kế hoạch số 1382 /KH-SGDĐT-GDCNTX ngày ban hành 24/06/2014 Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015
03 /HD-PGD&ĐT 23/06/2014 Hướng dẫn số 03 /HD-PGD&ĐT ngày ban hành 23/06/2014 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Gia đình - Việt Nam” 28/6
36 /PGD&ĐT 18/06/2014 Công văn số 36 /PGD&ĐT ngày ban hành 18/06/2014 Hướng dẫn và phát động tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014
13 /CTĐ 17/06/2014 Công văn số 13 /CTĐ ngày ban hành 17/06/2014 Tập huấn nghiệp vụ công tác CTĐ cho cán bộ hội viên chi hội CTĐ các trường MN, TH, THCS, THPT trên địa bàn huyện
59/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày ban hành 16/06/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo
59/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày ban hành 16/06/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo
1307 /SGDĐT-GDCN&TX 13/06/2014 Công văn số 1307 /SGDĐT-GDCN&TX ngày ban hành 13/06/2014 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, thiết bị trường học và quản lí giáo dục
03/TB 11/06/2014 Thông báo số 03/TB ngày ban hành 11/06/2014 Vận động trích nộp Quỹ đền ơn đáp nghĩa
1266 /SGD&ĐT-TCCB 10/06/2014 Công văn số 1266 /SGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 10/06/2014 Thông báo kế hoạch Tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014
1305 /CV LN GDĐT-TC 10/06/2014 Công văn số 1305 /CV LN GDĐT-TC ngày ban hành 10/06/2014 Hướng dẫn thu, chi tiền dạy thêm học thêm
11 /KH-PGD&ĐT 09/06/2014 Kế hoạch số 11 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 09/06/2014 Triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014
30 /BC-PGD&ĐT 09/06/2014 Báo cáo số 30 /BC-PGD&ĐT ngày ban hành 09/06/2014 Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014
44 /NQ-CP 09/06/2014 Nghị quyết số 44 /NQ-CP ngày ban hành 09/06/2014 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toà
1249 /SGDĐT-KTKĐCLGD 06/06/2014 Công văn số 1249 /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày ban hành 06/06/2014 Tiếp nhận học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm 2014
334 /STTTT-KHTC 02/06/2014 Công văn số 334 /STTTT-KHTC ngày ban hành 02/06/2014 Ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1190/SGDĐT-GDTrH 30/05/2014 Công văn số 1190/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 30/05/2014 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh  dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/05/2014 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày ban hành 30/05/2014 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện một số điều
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/05/2014 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày ban hành 30/05/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng
27 /2014/QĐ-UBND 27/05/2014 Quyết định số 27 /2014/QĐ-UBND ngày ban hành 27/05/2014 Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
26/2014/QĐ-UBND 23/05/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày ban hành 23/05/2014 Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1002 /TB-SGDĐT 14/05/2014 Thông báo số 1002 /TB-SGDĐT ngày ban hành 14/05/2014 Lịch tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo
2410 /BGD&ĐT-GDTrH 13/05/2014 Công văn số 2410 /BGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 13/05/2014 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014 - 2015
974 /SGDĐT-GDTH 12/05/2014 Công văn số 974 /SGDĐT-GDTH ngày ban hành 12/05/2014 Hội thảo giới thiệu chương trình tiếng Anh trực tuyến I-learn Smart Start
08 /KH-PGD&ĐT 08/05/2014 Kế hoạch số 08 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 08/05/2014 Phân bổ chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2014
74/PGD&ĐT-TCCB ... 96/PGD&ĐT-TCCB 08/05/2014 Công lệnh điều động số 74/PGD&ĐT-TCCB ... 96/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 08/05/2014 Cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi và giám sát thi cuối học kỳ II lớp 5
943 /SGDĐT-KTKĐ 08/05/2014 Công văn số 943 /SGDĐT-KTKĐ ngày ban hành 08/05/2014 Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2014-2015
161 /GM-TTYT 07/05/2014 Giấy mời số 161 /GM-TTYT ngày ban hành 07/05/2014 Tập huấn hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2014
30 / PGD&ĐT 06/05/2014 Công văn số 30 / PGD&ĐT ngày ban hành 06/05/2014 Tập huấn Sử dụng di sản trong dạy học môn Lịch sử, Địa lý
29 /PGD&ĐT 05/05/2014 Công văn số 29 /PGD&ĐT ngày ban hành 05/05/2014 Triển khai kế hoạch tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2014
907 /SGDĐT-YTHĐ 05/05/2014 Công văn số 907 /SGDĐT-YTHĐ ngày ban hành 05/05/2014 Tăng cường phòng, chống dịch sởi và các dịch bệnh năm 2014
1537 /CT-BGD&ĐT 05/05/2014 Chỉ thị số 1537 /CT-BGD&ĐT ngày ban hành 05/05/2014 Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo
62 /PGD&ĐT-TCCB ... 72 /PGD&ĐT-TCCB 29/04/2014 Công lệnh điều động số 62 /PGD&ĐT-TCCB ... 72 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 29/04/2014 Cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và chấm thi học kỳ II lớp 9 năm học 2013 - 2014
20 /BC-PGD&ĐT 29/04/2014 Báo cáo số 20 /BC-PGD&ĐT ngày ban hành 29/04/2014 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch tháng 5/2014
28 /CV-PGD&ĐT 28/04/2014 Công văn số 28 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 28/04/2014 Lịch làm việc với  CBGV, NV các  trường  tiểu học trên địa bàn huyện
859 / SGD&ĐT-TTr 25/04/2014 Công văn số 859 / SGD&ĐT-TTr ngày ban hành 25/04/2014 Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
06 /TB-PGD&ĐT 24/04/2014 Thông báo số 06 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 24/04/2014 Mời họp chuẩn bị nội dung ngoại khóa nâng cao nhận thức về môi trường và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho học sinh năm 2014
836 /SGDĐT-GDTH 24/04/2014 Công văn số 836 /SGDĐT-GDTH ngày ban hành 24/04/2014 Đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt năm học 2013-2014
07 /TB-PGD&ĐT 24/04/2014 Thông báo số 07 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 24/04/2014 Mời họp chuẩn bị nội dung tham gia cúp ffav năm 2014
816 /SGD&ĐT-GDTrH 22/04/2014 Công văn số 816 /SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 22/04/2014 Triển khai “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường” năm 2014
KH 21/04/2014 Kế hoạch số KH ngày ban hành 21/04/2014 Kiểm tra thi đua năm học 2013 - 2014
804 /SGDĐT-KTKĐ 21/04/2014 Công văn số 804 /SGDĐT-KTKĐ ngày ban hành 21/04/2014 Hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh vào lớp 10
772 /SGDĐT-GDTrH 17/04/2014 Công văn số 772 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 17/04/2014 Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam
773 /SGDĐT - GDTrH 17/04/2014 Công văn số 773 /SGDĐT - GDTrH ngày ban hành 17/04/2014 Kế hoạch thi Olympic tiếng Anh qua Internet cấp toàn quốc năm 2014
734 /SGDĐT-VP 16/04/2014 Công văn số 734 /SGDĐT-VP ngày ban hành 16/04/2014 Chuẩn bị cho đợt kiểm tra năm học 2013-2014
770 /SGD&ĐT-GDTrH 15/04/2014 Công văn số 770 /SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 15/04/2014 Tổ chức trưng bày, triển lãm lưu động hình ảnh về đa dạng sinh học và giáo dục môi trường ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh
01-2014/KH 15/04/2014 Kế hoạch số 01-2014/KH ngày ban hành 15/04/2014 Hội thi “THEO CHÂN BÁC” năm học 2013 - 2014
01 /TB-LĐLĐ 15/04/2014 Thông báo số 01 /TB-LĐLĐ ngày ban hành 15/04/2014 Triệu tập cán bộ tham gia tập huấn công tác công đoàn năm 2014
25 / PGD&ĐT 13/04/2014 Công văn số 25 / PGD&ĐT ngày ban hành 13/04/2014 Kiểm tra HK2 và báo cáo kết quả kiểm tra năm học 2013-2014
105 /KHLN/TTYT-PGDĐT 10/04/2014 Kế hoạch số 105 /KHLN/TTYT-PGDĐT ngày ban hành 10/04/2014 Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các trường học năm 2014
699 /SGDĐT-GDTH 10/04/2014 Công văn số 699 /SGDĐT-GDTH ngày ban hành 10/04/2014 Hướng dẫn thực hiện quản lý tổ chức dạy học 2 buổi / ngày
05 /TB-PGD&ĐT 08/04/2014 Thông báo số 05 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 08/04/2014 Thông báo thời gian tổ chức hội thi giáo viên tpt đội giỏi năm học 2013 - 2014
658/SGDĐT-KHTC 04/04/2014 Công văn số 658/SGDĐT-KHTC ngày ban hành 04/04/2014   Cung cấp số liệu và tài liệu xây dựng Bản đồ Qui hoạch mạng lưới GD&ĐT của các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020
24 /PGD&ĐT 02/04/2014 Công văn số 24 /PGD&ĐT ngày ban hành 02/04/2014 Tham gia thi Học sinh giỏi lớp 5 cấp tỉnh và kiểm tra định kỳ cuối năm học 2013-2014 Bậc tiểu học
649 /QĐ-SGDĐT 02/04/2014 Quyết định số 649 /QĐ-SGDĐT ngày ban hành 02/04/2014 Thành lập các đội tuyển học sinh lớp 5, 9 và 11 của tỉnh tham dự kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc
06 /KH-PGD&ĐT 02/04/2014 Kế hoạch số 06 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 02/04/2014 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014
168 /UBND 02/04/2014 Công văn số 168 /UBND ngày ban hành 02/04/2014 Đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ lễ hội "Sóng nước Tam Giang" năm 2014
633 /SGDĐT-GDTH 01/04/2014 Công văn số 633 /SGDĐT-GDTH ngày ban hành 01/04/2014 Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho HS Tiểu học
616 /SGDĐT-GDMN 01/04/2014 Công văn số 616 /SGDĐT-GDMN ngày ban hành 01/04/2014 Tăng cường quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập
17 /BC-PGD&ĐT 31/03/2014 Báo cáo số 17 /BC-PGD&ĐT ngày ban hành 31/03/2014 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch tháng 4/2014
583 /SGDĐT-GDMN 31/03/2014 Công văn số 583 /SGDĐT-GDMN ngày ban hành 31/03/2014 Tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở GDMN
592 /SGDĐT-GDTrH 31/03/2014 Công văn số 592 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 31/03/2014 Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS, THPT
564 /QĐ-SGDĐT 27/03/2014 Quyết định số 564 /QĐ-SGDĐT ngày ban hành 27/03/2014 Công nhận giải cá nhân trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh năm học 2013-2014
20/2014/NĐ-CP 24/03/2014 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày ban hành 24/03/2014 phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
470 /SGDĐT-GDTrH 20/03/2014 Công văn số 470 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 20/03/2014 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2014
472 /SGDĐT-GDTrH 20/03/2014 Công văn số 472 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 20/03/2014 Đảm bảo an toàn cho học sinh
465 /HD-SGDĐT 20/03/2014 Hướng dẫn số 465 /HD-SGDĐT ngày ban hành 20/03/2014 Thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
455 /SGDĐT-GDTrH 18/03/2014 Công văn số 455 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 18/03/2014 Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học và quản lý hồ sơ, sổ sách
49 /PGD&ĐT-TCCB 17/03/2014 Công lệnh điều động số 49 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 17/03/2014 Giáo viên họp chuyên môn làm công tác trọng tài
22 /PGD&ĐT 15/03/2014 Công văn số 22 /PGD&ĐT ngày ban hành 15/03/2014 Kiểm tra định kì lần III và kế hoạch nghỉ giữa kì II của bậc tiểu học năm học 2013 - 2014
20 /PGD&ĐT 14/03/2014 Công văn số 20 /PGD&ĐT ngày ban hành 14/03/2014 Đưa học sinh tham gia HKPĐ tỉnh năm học 2013 - 2014
21 /PGD&ĐT 14/03/2014 Công văn số 21 /PGD&ĐT ngày ban hành 14/03/2014 Tập huấn PPGD và cách ra đề kiểm tra đánh giá theo chuẩn quốc tế cho giáo viên tiếng Anh
07 /2014/TT-BGDĐT 14/03/2014 Thông tư số 07 /2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 14/03/2014 Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học
436 /SGDĐT 13/03/2014 Công văn số 436 /SGDĐT ngày ban hành 13/03/2014 Hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng  trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
414 /SGDĐT-GDTrH 12/03/2014 Công văn số 414 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 12/03/2014 Nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ
423 /SGD&ĐT - GDTrH 12/03/2014 Công văn số 423 /SGD&ĐT - GDTrH ngày ban hành 12/03/2014 Kế hoạch thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh 2014
422 /SGD&ĐT - GDTH 12/03/2014 Công văn số 422 /SGD&ĐT - GDTH ngày ban hành 12/03/2014 Đăng kí tài liệu Giáo dục địa phương và vở luyện viết chữ đẹp theo chủ đề
353 /SGDĐT-GDMN 05/03/2014 Công văn số 353 /SGDĐT-GDMN ngày ban hành 05/03/2014 Chấn chỉnh việc dạy ngoại ngữ trong trường mầm non
355 /SGDĐT-VP 05/03/2014 Công văn số 355 /SGDĐT-VP ngày ban hành 05/03/2014 Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
11 /BC-PGD&ĐT 04/03/2014 Báo cáo số 11 /BC-PGD&ĐT ngày ban hành 04/03/2014 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và kế hoạch tháng 3/2014
18 /PGD-ĐT 03/03/2014 Công văn số 18 /PGD-ĐT ngày ban hành 03/03/2014 Hội nghị sơ kết  2 năm thực hiện Chương trình hành động của ngành
02 /TB-CĐ 03/03/2014 Thông báo số 02 /TB-CĐ ngày ban hành 03/03/2014 Điều chỉnh thời gian tổ chức giải bóng đá Cán bộ, giáo viên năm học 2013 - 2014
38 /QĐ-PGD&ĐT 03/03/2014 Quyết định số 38 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 03/03/2014 Khen thưởng các tập thể, công nhận giải cá nhân trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện bậc Tiểu học năm học 2013 - 2014
281 /SGDĐT-VP 25/02/2014 Công văn số 281 /SGDĐT-VP ngày ban hành 25/02/2014 Báo cáo số học sinh bỏ học
792/BGDĐT-NGCBQLGD 25/02/2014 Công văn số 792/BGDĐT-NGCBQLGD ngày ban hành 25/02/2014 Hướng dẫn thực hiện Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng anh Phổ thông
260 /GD&ĐT- GDTrH 24/02/2014 Công văn số 260 /GD&ĐT- GDTrH ngày ban hành 24/02/2014 Thông báo thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn tỉnh lần thứ VII
35 /QĐ-PGD&ĐT 24/02/2014 Quyết định số 35 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 24/02/2014 Khen thưởng các cá nhân đạt giải trong Hội thi vẽ tranh bằng máy vi tính cấp huyện học sinh tiểu học năm học 2013 - 2014
266 /SGD&ĐT-VP 24/02/2014 Công văn số 266 /SGD&ĐT-VP ngày ban hành 24/02/2014 Ngăn ngừa việc sử dụng các loại thiết bị đồ dùng và đồ chơi không rõ nguồn gốc, có thể gây nguy hại cho học sinh.
08 /KH/LN 24/02/2014 Kế hoạch số 08 /KH/LN ngày ban hành 24/02/2014 Tổ chức hội thi tiếng hát hoa phượng đỏ khối THCS, năm học 2013- 2014
34 /QĐ-PGD&ĐT 19/02/2014 Quyết định số 34 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 19/02/2014 Khen thưởng các tập thể, công nhận giải cá nhân trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện bậc THCS năm học 2013 - 2014
04 /TB-PGD&ĐT 18/02/2014 Thông báo số 04 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 18/02/2014 Thời gian tổ chức HKPĐ năm học 2013 - 2014
15 /PGD 18/02/2014 Công văn số 15 /PGD ngày ban hành 18/02/2014 Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp quản lý đối với loại xe 02 bánh chạy điện
31 /PGD&ĐT-TCCB 18/02/2014 Công lệnh điều động số 31 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 18/02/2014 Họp chuyên môn làm trọng tài HKPĐ năm học 2013 - 2014
230 /SGDĐT-VP 18/02/2014 Công văn số 230 /SGDĐT-VP ngày ban hành 18/02/2014 Về việc lập hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGUT 2014
29 /PGD&ĐT-TCCB 17/02/2014 Công lệnh điều động số 29 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 17/02/2014 Coi thi học sinh giỏi bậc tiểu học năm học 2013-2014
30 /PGD&ĐT-TCCB 17/02/2014 Công lệnh điều động số 30 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 17/02/2014 Chấm thi học sinh giỏi bậc tiểu học năm học 2013 - 2014
203 /SGDĐT-YTHĐ 13/02/2014 Công văn số 203 /SGDĐT-YTHĐ ngày ban hành 13/02/2014 Tăng cường đảm bảo phòng chống dịch bệnh năm 2014
204 /SGDĐT-GDCN&TX 13/02/2014 Công văn số 204 /SGDĐT-GDCN&TX ngày ban hành 13/02/2014 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên năm học 2013-2014
02 /KH-PGD&ĐT 12/02/2014 Kế hoạch số 02 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 12/02/2014 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2014
03 /KH-PGD&ĐT 12/02/2014 Kế hoạch số 03 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 12/02/2014 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2014
01 /KH&ĐL 12/02/2014 Kế hoạch số 01 /KH&ĐL ngày ban hành 12/02/2014 Kế hoạch và điều lệ giải bóng đá giáo viên (5 – 5) năm học 2013 - 2014
27 /QĐ-PGD&ĐT 11/02/2014 Quyết định số 27 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 11/02/2014 Khen thưởng các học sinh đạt giải trong Hội thi Hùng biện tiếng Anh bậc THCS năm học 2013 - 2014
08 /PGD&ĐT 10/02/2014 Công văn số 08 /PGD&ĐT ngày ban hành 10/02/2014 Tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng  cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
11 /CV-PGD&ĐT 10/02/2014 Công văn số 11 /CV-PGD&ĐT ngày ban hành 10/02/2014 Tập huấn thống kê CSVC, dự báo học sinh và đội ngũ CBQL, GV trong việc điều chỉnh Quy hoạch PTGD&ĐT
10 /CV-PGD-ĐT 08/02/2014 Công văn số 10 /CV-PGD-ĐT ngày ban hành 08/02/2014 Tổ chức đánh giá 2 năm thực hiện Chương trình hành động của ngành
23 /PGD&ĐT-TCCB; 24 /PGD&ĐT-TCCB 07/02/2014 Công lệnh điều động số 23 /PGD&ĐT-TCCB; 24 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 07/02/2014 Cán bộ giáo viên coi thi; chấm thi học sinh giỏi bậc THCS năm học 2013-2014
07 /PGD&ĐT 23/01/2014 Công văn số 07 /PGD&ĐT ngày ban hành 23/01/2014 Hội thi Vẽ tranh bằng máy vi tính cho học sinh tiểu học năm học 2013-2014
07 /BC-PGD&ĐT 23/01/2014 Báo cáo số 07 /BC-PGD&ĐT ngày ban hành 23/01/2014 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và kế hoạch tháng 02/2014
115 /SGDĐT-GDMN 23/01/2014 Công văn số 115 /SGDĐT-GDMN ngày ban hành 23/01/2014 Quy định lập hồ sơ thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi
02 /HD-PGD&ĐT 22/01/2014 Hướng dẫn số 02 /HD-PGD&ĐT ngày ban hành 22/01/2014 Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2014) và đón Tết Nguyên
14 /QĐ-PGD&ĐT; 15 /QĐ-PGD&ĐT 21/01/2014 Quyết định số 14 /QĐ-PGD&ĐT; 15 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 21/01/2014 Khen thưởng các đơn vị và cá nhân đạt giải trong hội thi IOE cấp huyện năm học 2013-2014
226 /SGDĐT-MN 18/01/2014 Công văn số 226 /SGDĐT-MN ngày ban hành 18/01/2014 Tham gia viết bài, tin về hoạt động của giáo dục mầm non
05 /PGD&ĐT 16/01/2014 Công văn số 05 /PGD&ĐT ngày ban hành 16/01/2014 Tập huấn phần mềm quản lý chất lượng GDTH
06 /PGD&ĐT 15/01/2014 Công văn số 06 /PGD&ĐT ngày ban hành 15/01/2014 Tổ chức tập huấn bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
11/QĐ-PGD&ĐT, 12/QĐ-PGD&ĐT, 13/QĐ-PGD&ĐT 14/01/2014 Quyết định số 11/QĐ-PGD&ĐT, 12/QĐ-PGD&ĐT, 13/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 14/01/2014 Công nhận đạt giải trong hội thi vở sạch chữ đẹp năm học 2013 - 2014
50 /SGDĐT-GDCN&TX 13/01/2014 Công văn số 50 /SGDĐT-GDCN&TX ngày ban hành 13/01/2014 Triển khai Nghị quyết 8
01 / KH/LN 13/01/2014 Kế hoạch số 01 / KH/LN ngày ban hành 13/01/2014 Tổ chức Hội thi giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi toàn huyện năm học 2013 - 2014
04 /PGD&ĐT 10/01/2014 Công văn số 04 /PGD&ĐT ngày ban hành 10/01/2014 Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết thực hiện các quy định của Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12, Nghị định 36/CP,…
03 / PGD&ĐT 10/01/2014 Công văn số 03 / PGD&ĐT ngày ban hành 10/01/2014 Thi học sinh giỏi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Bậc tiểu học - Năm học 2013-2014  
01 /PGD-ĐT 09/01/2014 Công văn số 01 /PGD-ĐT ngày ban hành 09/01/2014 Thi học sinh giỏi lớp 8, 9 THCS năm học 2013-2014
02 /TB-PGD&ĐT 08/01/2014 Thông báo số 02 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2014 Kế hoạch thi “Hùng biện tiếng Anh THCS” cấp huyện năm học 2013-2014
03 /TB-PGDĐT 08/01/2014 Thông báo số 03 /TB-PGDĐT ngày ban hành 08/01/2014 Thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn tỉnh lần thứ VII
01 /TB-PGD&ĐT 07/01/2014 Thông báo số 01 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2014   Thông báo thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện  
01 /HD-PGD&ĐT 07/01/2014 Công văn số 01 /HD-PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2014 Hướng dẫn công tác tuyên truyên về ATGT giai đoạn 2013 - 2015.
594 /IIG-MKT 03/01/2014 Công văn số 594 /IIG-MKT ngày ban hành 03/01/2014 Phối hợp tổ chức cuộc thi Vô địch TOEFL Primary 2014
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 31/12/2013 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày ban hành 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 31/12/2013 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày ban hành 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
13 /T-PGD&ĐT 24/12/2013 Thông báo số 13 /T-PGD&ĐT ngày ban hành 24/12/2013 Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện
2590 /SGDĐT-GDTH 24/12/2013 Công văn số 2590 /SGDĐT-GDTH ngày ban hành 24/12/2013 Cuộc thi vẽ tranh ATGT chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 3
110 /PGD&ĐT 23/12/2013 Công văn số 110 /PGD&ĐT ngày ban hành 23/12/2013 Thi Vở sạch - Chữ đẹp, Viết chữ đẹp của giáo viên và học sinh tiểu học năm học 2013-2014
2547/SGD&ĐT-VP 20/12/2013 Công văn số 2547/SGD&ĐT-VP ngày ban hành 20/12/2013 Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Giáp Ngọ (2014)
2529/ SGDĐT-GDTrH 19/12/2013 Công văn số 2529/ SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 19/12/2013 Điều chỉnh thời gian Cuộc thi KH-KT học sinh Trung học năm 2014
2531 /SGDĐT-VP 19/12/2013 Công văn số 2531 /SGDĐT-VP ngày ban hành 19/12/2013 Thực hiện Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến
68 /PGD&ĐT-TCCB 18/12/2013 Công lệnh điều động số 68 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 18/12/2013 Giáo viên coi thi, chấm thi lớp 5 cuối kỳ 1 năm học 2013 - 2014
69 /PGD&ĐT-TCCB 18/12/2013 Công lệnh điều động số 69 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 18/12/2013 Giáo viên coi, chấm thi lớp 9 học kỳ 1 năm học 2013 - 2014
108 /PGD-ĐT 12/12/2013 Công văn số 108 /PGD-ĐT ngày ban hành 12/12/2013 Sinh hoạt và tập huấn chuyên môn học kỳ I năm học 2013-2014
106 /PGD-ĐT 11/12/2013 Công văn số 106 /PGD-ĐT ngày ban hành 11/12/2013 Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2013-2014, cấp tiểu học
12 /TB-PGD&ĐT 10/12/2013 Thông báo số 12 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 10/12/2013 Tổ chức hội thi tiếng hát học sinh khối tiểu học, năm học 2013 - 2014
2411 /SGDĐT-VP 09/12/2013 Công văn số 2411 /SGDĐT-VP ngày ban hành 09/12/2013 Củng cố và phát triển Tập san Giáo dục Đào tạo
2377 /SGD&ĐT-KHTC 02/12/2013 Công văn số 2377 /SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 02/12/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với giáo viên TDTT
2343 /SGD-ĐT-GDTrH 28/11/2013 Công văn số 2343 /SGD-ĐT-GDTrH ngày ban hành 28/11/2013 Tham gia Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng 2014
102/PGD-ĐT 21/11/2013 Công văn số 102/PGD-ĐT ngày ban hành 21/11/2013 Cử giáo viên tham gia lập kế hoạch năm 2014
3463 /2013/QĐ-UBND 18/11/2013 Quyết định số 3463 /2013/QĐ-UBND ngày ban hành 18/11/2013 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện
Thư_BGD&ĐT 15/11/2013 Thư số Thư_BGD&ĐT ngày ban hành 15/11/2013 Thư Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các thầy giáo, cô giáo và cán bộ, công chức ngành giáo dục
2237 /SGDĐT-GDTrH 13/11/2013 Công văn số 2237 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 13/11/2013 Hướng dẫn tổ chức thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014
17/KH&ĐL 11/11/2013 Kế hoạch số 17/KH&ĐL ngày ban hành 11/11/2013 Giải bóng đá Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2013 - 2014
18 /KH&ĐL-PGD&ĐT 11/11/2013 Kế hoạch số 18 /KH&ĐL-PGD&ĐT ngày ban hành 11/11/2013 Hội khỏe phù đổng huyện Quảng Điền năm học 2013-2014
2142 /SGDĐT-TTr 08/11/2013 Công văn số 2142 /SGDĐT-TTr ngày ban hành 08/11/2013 Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013
97 /PGD&ĐT 08/11/2013 Công văn số 97 /PGD&ĐT ngày ban hành 08/11/2013 Tập huấn ATLĐ-VSLĐ cho cán bộ, giáo viên môn Hóa học năm học 2013-2014
15/GM-LĐLĐ 07/11/2013 Giấy mời số 15/GM-LĐLĐ ngày ban hành 07/11/2013 Hội nghị triển khai học tập nghị quyết Đại hội XI công đoàn Việt Nam cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt toàn huyện
98 /PGD&ĐT 06/11/2013 Công văn số 98 /PGD&ĐT ngày ban hành 06/11/2013 Hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet dành cho học sinh TH,THCS năm học 2013-2014
11 /TB-PGD&ĐT 04/11/2013 Thông báo số 11 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 04/11/2013 Đóng dấu, mã số học bạ học sinh
2126 /SGD&ĐT-GDTrH 31/10/2013 Công văn số 2126 /SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 31/10/2013 Tổ chức hoạt động hưởng ửng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”
2129 / SGDĐT-GDTH 31/10/2013 Công văn số 2129 / SGDĐT-GDTH ngày ban hành 31/10/2013 Hướng dẫn theo dõi học sinh tiểu học có năng lực học tập còn yếu
2105/ SGD&ĐT-GDTrH 29/10/2013 Công văn số 2105/ SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 29/10/2013 Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43
94 /PGD&ĐT 28/10/2013 Công văn số 94 /PGD&ĐT ngày ban hành 28/10/2013 Triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ dạy bơi và cứu đuối – 2013
2077/SGDĐT-YTHĐ 28/10/2013 Công văn số 2077/SGDĐT-YTHĐ ngày ban hành 28/10/2013 Tăng cường  phòng chống dịch, bệnh Sốt xuất huyết trong trường học
96 /PGD&ĐT 27/10/2013 Công văn số 96 /PGD&ĐT ngày ban hành 27/10/2013 Tập huấn lập kế hoạch hoạt động công tác y tế trường học
16 /KH-ĐL 25/10/2013 Kế hoạch số 16 /KH-ĐL ngày ban hành 25/10/2013 Kế hoạch và điều lệ giải cầu lông truyền thống năm học 2013 - 2014
2057 / SGDĐT-GDTrH 23/10/2013 Công văn số 2057 / SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 23/10/2013 Triển lãm Giáo dục Bang Queensland, Úc tại ĐH Huế
15 /KH-PGD&ĐT 22/10/2013 Kế hoạch số 15 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 22/10/2013 Tổ chức hội thi tiếng hát học sinh khối tiểu học, năm học 2013 - 2014  
138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày ban hành 22/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
89 /PGD-ĐT 18/10/2013 Công văn số 89 /PGD-ĐT ngày ban hành 18/10/2013 Cử giáo viên tham dự CLB mới  năm 2013
90 /PGDĐT 18/10/2013 Công văn số 90 /PGDĐT ngày ban hành 18/10/2013 Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng THTT, HSTC" năm học 2013-2014
90a /PGD&ĐT-TCCB 18/10/2013 Công văn số 90a /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 18/10/2013 Cập nhật dữ liệu chương trình PMIS và lập báo cáo định kỳ
92 / PGD&ĐT 18/10/2013 Công văn số 92 / PGD&ĐT ngày ban hành 18/10/2013 Tập huấn triển khai phương pháp ²Bàn tay nặn bột² năm học 2013-2014
87 /PGD&ĐT 17/10/2013 Công văn số 87 /PGD&ĐT ngày ban hành 17/10/2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí-KĐCL năm học 2013-2014
1995 /KH-SGDĐT-CĐN 16/10/2013 Kế hoạch số 1995 /KH-SGDĐT-CĐN ngày ban hành 16/10/2013 Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học 2013-2014
1984/TB-SGDĐT-GDCN&TX 14/10/2013 Thông báo số 1984/TB-SGDĐT-GDCN&TX ngày ban hành 14/10/2013 Giới thiệu nguồn tài liệu BDTX giáo viên
86 /PGD&ĐT 12/10/2013 Công văn số 86 /PGD&ĐT ngày ban hành 12/10/2013 Kiểm tra định kì giữa học kỳ I và kế hoạch nghỉ giữa kì I của bậc tiểu học năm học 2013 - 2014
117/2013/NĐ-CP 07/10/2013 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày ban hành 07/10/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý h&agrav
84 /PGD-ĐT 02/10/2013 Công văn số 84 /PGD-ĐT ngày ban hành 02/10/2013 Cử giáo viên tham dự lớp tập huấn hướng dẫn viên bóng đá cơ bản năm 2013
82 /PGD&ĐT 28/09/2013 Công văn số 82 /PGD&ĐT ngày ban hành 28/09/2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 bậc THCS
83/PGD&ĐT 28/09/2013 Công văn số 83/PGD&ĐT ngày ban hành 28/09/2013 Tập huấn GVCC về giáo dục tài nguyên môi trường, biển hải đảo cấp tiểu học
81 /BCĐ-PCGD 27/09/2013 Công văn số 81 /BCĐ-PCGD ngày ban hành 27/09/2013 Kiểm tra PCGDTHCS năm 2013
80 /PGD&ĐT 25/09/2013 Công văn số 80 /PGD&ĐT ngày ban hành 25/09/2013 Tăng cường quản lý học sinh và xử lý đối với học sinh vi phạm
79 /PGD&ĐT 24/09/2013 Công văn số 79 /PGD&ĐT ngày ban hành 24/09/2013 Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013
77 /PGD&ĐT 23/09/2013 Công văn số 77 /PGD&ĐT ngày ban hành 23/09/2013 Tập huấn công tác phòng, chống bệnh lao cho CBYT trường học năm 2013
78 /PGD-ĐT 23/09/2013 Công văn số 78 /PGD-ĐT ngày ban hành 23/09/2013 Cử giáo viên tham dự lớp tập huấn hướng dẫn viên bóng đá cơ bản năm 2013
1875/QĐ-UBND 20/09/2013 Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày ban hành 20/09/2013 Bổ sung danh sách các xã, phường, thị trấn phân theo khu vực tại Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh
06 /HD-PGDĐT 20/09/2013 Hướng dẫn số 06 /HD-PGDĐT ngày ban hành 20/09/2013 Công tác thi đua khen thưởng năm học 2013-2014
14 /KH - PGD&ĐT 20/09/2013 Kế hoạch số 14 /KH - PGD&ĐT ngày ban hành 20/09/2013 Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013
75 / PGD&ĐT 19/09/2013 Công văn số 75 / PGD&ĐT ngày ban hành 19/09/2013 Tổ chức khảo sát chọn đội tuyển thi MTCT cấp tỉnh năm học 2013-2014 
13/KH-PGD&ĐT 19/09/2013 Kế hoạch số 13/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 19/09/2013 Hoạt động giáo dục ngoài giở lên lớp năm học 2013-2014
2360/STC-QLGCS 18/09/2013 Công văn số 2360/STC-QLGCS ngày ban hành 18/09/2013 Hướng dẫn hạch toán hao mòn TSCĐ để thống nhất số liệu trong Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN
3658 /BHXH-BT 17/09/2013 Công văn số 3658 /BHXH-BT ngày ban hành 17/09/2013 Truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
74/PGD-ĐT 15/09/2013 Công văn số 74/PGD-ĐT ngày ban hành 15/09/2013 kiểm tra hồ sơ Phổ cập GDTH đúng độ tuổi và PCGD THCS  năm 2013
85 / PGD&ĐT-TTr 15/09/2013 Công văn số 85 / PGD&ĐT-TTr ngày ban hành 15/09/2013 Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2013 - 2014
70/PGD&ĐT 13/09/2013 Công văn số 70/PGD&ĐT ngày ban hành 13/09/2013 Tổng kết Dự án và tổ chức hội thi bơi cho học sinh tiểu học
10/TB-PGDĐT 10/09/2013 Thông báo số 10/TB-PGDĐT ngày ban hành 10/09/2013 Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục Quảng Điền năm học 2013 - 2014
Lịch tổ chức hội nghị CBCC năm học 2013-2014 của các đơn vị 10/09/2013 Thông báo số Lịch tổ chức hội nghị CBCC năm học 2013-2014 của các đơn vị ngày ban hành 10/09/2013 Lịch tổ chức hội nghị CBCC năm học 2013-2014 của các đơn vị
11/TB-PGDĐT 10/09/2013 Thông báo số 11/TB-PGDĐT ngày ban hành 10/09/2013 Tổng kết công tác thanh tra năm học 2012 - 2013 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2013 - 2014
76/PGD&ĐT 10/09/2013 Công văn số 76/PGD&ĐT ngày ban hành 10/09/2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp  tiểu học
06/KH/LN 09/09/2013 Kế hoạch số 06/KH/LN ngày ban hành 09/09/2013 Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 - 2013
Giấy mời 09/09/2013 Giấy mời số Giấy mời ngày ban hành 09/09/2013 Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 - 2013
1756/LT-HD-SGDĐT-CĐN 06/09/2013 Hướng dẫn số 1756/LT-HD-SGDĐT-CĐN ngày ban hành 06/09/2013 Tổ chức hội nghị cán bộ công chức trong các trường học và cơ quan giáo dục năm học 2013 – 2014
05 /HD-PGD&ĐT 06/09/2013 Hướng dẫn số 05 /HD-PGD&ĐT ngày ban hành 06/09/2013 Nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 bậc học mầm non
69 /PGD&ĐT 05/09/2013 Công văn số 69 /PGD&ĐT ngày ban hành 05/09/2013 Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ bậc Tiểu học năm học 2013-2014
73 /PGD&ĐT 05/09/2013 Công văn số 73 /PGD&ĐT ngày ban hành 05/09/2013 Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn Cụm và sử dụng vở học tập của học sinh năm học 2013-2014 cấp tiểu học
67/PGD&ĐT 03/09/2013 Công văn số 67/PGD&ĐT ngày ban hành 03/09/2013 Vận động CBCNVC tham gia HMTN đợt 3 năm 2013
315/KHLN/TTYT-PGDĐT 03/09/2013 Công văn số 315/KHLN/TTYT-PGDĐT ngày ban hành 03/09/2013 Tập huấn, kiểm tra vệ sinh trường học và phòng chống dịch tại các trường học năm 2013
10 /TB-PGD&ĐT 02/09/2013 Thông báo số 10 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 02/09/2013 Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trong học tập năm học 2012 – 2013
Thư Huyện ủy 31/08/2013 Thư số Thư Huyện ủy ngày ban hành 31/08/2013 Thư của Huyện Ủy Quảng Điền gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014
Thư Chủ Tịch nước 28/08/2013 Thư số Thư Chủ Tịch nước ngày ban hành 28/08/2013 Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014
68/PGD&ĐT 28/08/2013 Báo cáo số 68/PGD&ĐT ngày ban hành 28/08/2013 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch tháng 9
1692/SGDĐT-VP 27/08/2013 Công văn số 1692/SGDĐT-VP ngày ban hành 27/08/2013 Chuẩn bị khai giảng năm học 2013-2014  
63/PGD&ĐT 19/08/2013 Công văn số 63/PGD&ĐT ngày ban hành 19/08/2013 Tập huấn và triển khai thực hiện phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
02/LN 15/08/2013 Công văn số 02/LN ngày ban hành 15/08/2013 Tham dự tổng kết và tập huấn công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014
04/GM-CĐGD 14/08/2013 Giấy mời số 04/GM-CĐGD ngày ban hành 14/08/2013 Tham dự hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2012-2013
62/PGD&ĐT-TCTH 13/08/2013 Công văn số 62/PGD&ĐT-TCTH ngày ban hành 13/08/2013 Báo cáo nhanh số liệu đầu năm học 2013-2014
09/TB-PGD&ĐT 13/08/2013 Thông báo số 09/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 13/08/2013 Tổ chức xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014
61/PGD&ĐT 12/08/2013 Công văn số 61/PGD&ĐT ngày ban hành 12/08/2013 Tập huấn quản lý, sử dụng website giai đoạn 2
08/2013/TB-PGD&ĐT 12/08/2013 Thông báo số 08/2013/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 12/08/2013 Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 đầu năm học 2013-2014
59/PGD&ĐT 10/08/2013 Công văn số 59/PGD&ĐT ngày ban hành 10/08/2013 Tập huấn PPDH cho giáo viên tiếng Anh tiểu học năm 2013
60/PGD&ĐT 09/08/2013 Công văn số 60/PGD&ĐT ngày ban hành 09/08/2013 Tập huấn quản lý rủi ro thiên tai về hoạt động dạy bơi năm 2013
57/PGD&ĐT 06/08/2013 Công văn số 57/PGD&ĐT ngày ban hành 06/08/2013 Bồi dưỡng tập huấn giáo viên dạy học và sử dụng sách tiếng Anh THCS mới thuộc đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 năm học 2013-2014
58/PGD&ĐT 06/08/2013 Công văn số 58/PGD&ĐT ngày ban hành 06/08/2013 Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh đợt 5 năm 2013
55/PGD&ĐT 01/08/2013 Công văn số 55/PGD&ĐT ngày ban hành 01/08/2013 Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy
07/TB-PGDĐT 01/08/2013 Thông báo số 07/TB-PGDĐT ngày ban hành 01/08/2013 Hội thi thiết bị dạy học tự làm bậc học mầm non
56/PGD&ĐT 01/08/2013 Công văn số 56/PGD&ĐT ngày ban hành 01/08/2013 Tập huấn phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh tiểu học
2453/QĐ-UBND 01/08/2013 Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày ban hành 01/08/2013 Kết quả thi đua năm học 2012 -2013
Lịch học chính trị hè năm 2013 29/07/2013 Thông báo số Lịch học chính trị hè năm 2013 ngày ban hành 29/07/2013 Lịch học chính trị hè năm 2013
51/PGD&ĐT-TCTH 16/07/2013 Công văn số 51/PGD&ĐT-TCTH ngày ban hành 16/07/2013 Làm và sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức
52/CV-PGD&ĐT 16/07/2013 Công văn số 52/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 16/07/2013 Tập huấn bơi cho giáo viên Tiểu học và THCS
10/KH-PGDDT 14/07/2013 Kế hoạch số 10/KH-PGDDT ngày ban hành 14/07/2013 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014
47/CV-PGD&ĐT 10/06/2013 Công văn số 47/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 10/06/2013 Khảo sát các địa điểm dự trù dạy bơi
08/KH-PGDĐT 06/06/2013 Kế hoạch số 08/KH-PGDĐT ngày ban hành 06/06/2013 Kế hoạch hội thi thiết bị dạy học tự làm bậc học mầm non năm học 2012 - 2013
46/PGD&ĐT 04/06/2013 Công văn số 46/PGD&ĐT ngày ban hành 04/06/2013 Tăng cường đảm bảo trật tự ATGT dịp hè và thời gian còn lại năm 2013
04/HD-PGDĐT 31/05/2013 Hướng dẫn số 04/HD-PGDĐT ngày ban hành 31/05/2013 Hoàn thành hồ sơ, tổ chức tự kiểm tra, đề nghị kiểm tra công nhận PCGDMN TENT
42/PGD&ĐT 28/05/2013 Công văn số 42/PGD&ĐT ngày ban hành 28/05/2013 Tập huấn phòng chống một số bệnh thường gặp trong trường học năm 2013
43/PGD&ĐT 28/05/2013 Công văn số 43/PGD&ĐT ngày ban hành 28/05/2013 Tập huấn kiến thức VSATTP năm 2013
40/PGD&ĐT 23/05/2013 Công văn số 40/PGD&ĐT ngày ban hành 23/05/2013 Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh đợt 2 năm 2013
41/PGD&ĐT 23/05/2013 Công văn số 41/PGD&ĐT ngày ban hành 23/05/2013 Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác giáo dục hòa nhập năm học 2012-2013
37/PGD&ĐT 21/05/2013 Công văn số 37/PGD&ĐT ngày ban hành 21/05/2013 Thực hiện kế hoạch Tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2013 và phối hợp FFAV tổ chức một số hoạt động năm 2013
37/PGDĐT-GM 20/05/2013 Công văn số 37/PGDĐT-GM ngày ban hành 20/05/2013 Giấy mời họp
38/PGD&ĐT 20/05/2013 Công văn số 38/PGD&ĐT ngày ban hành 20/05/2013 Tập huấn phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh Tiểu học
39/PGDĐT 20/05/2013 Công văn số 39/PGDĐT ngày ban hành 20/05/2013 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” giai đoạn  2008-2013
34/PGD&ĐT-THCS 13/05/2013 Công văn số 34/PGD&ĐT-THCS ngày ban hành 13/05/2013 Tham dự hội thảo triển khai giải pháp nâng cao trình độ tiếng Anh
05/TB-PGD&ĐT 09/05/2013 Công văn số 05/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 09/05/2013 Tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIX - năm 2013
Triển khai Hội thi sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2013 09/05/2013 Công văn số Triển khai Hội thi sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2013 ngày ban hành 09/05/2013 Triển khai Hội thi sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2013
Kế hoạch 06/05/2013 Thông báo số Kế hoạch ngày ban hành 06/05/2013 Kế hoạch kiểm tra thi đua năm 2013
04/TB-PGD&ĐT 04/05/2013 Thông báo số 04/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 04/05/2013 Tập huấn kiểm tra VSMT và PCBTN năm 2013
842/SGDĐT-YTHĐ 02/05/2013 Công văn số 842/SGDĐT-YTHĐ ngày ban hành 02/05/2013 Tăng cường đảm bảo VSATTP, phòng chống dịch bệnh năm 2013
824/SGD&ĐT-KHTC 02/05/2013 Công văn số 824/SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 02/05/2013 Điều chỉnh danh mục TBDHTL Bậc mầm non chuẩn bị Hội thi toàn tỉnh năm học 2012-2013
07/KH-PGD&ĐT 15/04/2013 Thông báo số 07/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 15/04/2013 Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013
03/HD-PGD 15/04/2013 Công văn số 03/HD-PGD ngày ban hành 15/04/2013 Hướng dẫn hồ sơ thi đua khen thưởng năm học 2012-2013
31/PGD&ĐT 10/04/2013 Công văn số 31/PGD&ĐT ngày ban hành 10/04/2013 Họp các trưởng đoàn tham gia “Ngày hội bóng đá vui” năm 2013
30/PGD&ĐT 08/04/2013 Công văn số 30/PGD&ĐT ngày ban hành 08/04/2013 Kiểm tra HK2 và báo cáo kết quả kiểm tra năm học 2012-2013 Kiểm tra HK2 và báo cáo kết quả kiểm tra năm học 2012-2013
05/KH&ĐL 05/04/2013 Công văn số 05/KH&ĐL ngày ban hành 05/04/2013 Kế hoạch và điều lệ “ngày hội bóng đá vui" huyện Quảng Điền năm 2013”
04/KH-PGD&ĐT 03/04/2013 Thông báo số 04/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 03/04/2013 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013
06/KH-PGD&ĐT 30/03/2013 Công văn số 06/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 30/03/2013 Kế hoạch phòng chống đuối nước cho trẻ Mầm non, học sinh TH và THCS huyện Quảng Điền giai đoạn 2013-2015
25/PGD&ĐT-TH 25/03/2013 Công văn số 25/PGD&ĐT-TH ngày ban hành 25/03/2013 Tổ chức kiểm tra cuối năm học 2012-2013
26/PGD&ĐT 25/03/2013 Công văn số 26/PGD&ĐT ngày ban hành 25/03/2013 Tổ chức bố trí giáo viên dạy học theo lớp và khảo sát chất lượng học sinh đầu năm năm học 2013-2014
02/HD - PGD&ĐT 05/03/2013 Công văn số 02/HD - PGD&ĐT ngày ban hành 05/03/2013 Hướng dẫn thực hiện kiểm định chất lượng học kì II năm học 2012 - 2013
22/PGD&ĐT 04/03/2013 Công văn số 22/PGD&ĐT ngày ban hành 04/03/2013 Chuyển đổi địa chỉ e-mail công vụ và trao đổi thông tin nội bộ Ngành giáo dục đào tạo
20/PGD&ĐT 23/02/2013 Công văn số 20/PGD&ĐT ngày ban hành 23/02/2013 Tham gia kỳ  thi Olympic Tiếng Anh  qua mạng Internet Cấp tỉnh năm học 2012-2013
03/KH-GD 19/02/2013 Thông báo số 03/KH-GD ngày ban hành 19/02/2013 Kế hoạch tổ chức khảo sát môn điền kinh cấp THCS năm học 2012 -2013
21/PGD&ĐT 19/02/2013 Công văn số 21/PGD&ĐT ngày ban hành 19/02/2013 Tập huấn công tác tự đánh giá KĐCLGDPT
19/PGD&ĐT 18/02/2013 Công văn số 19/PGD&ĐT ngày ban hành 18/02/2013 Hội thi Vẽ tranh bằng máy vi tính cho học sinh tiểu học năm học 2012 - 2013
04/HD-PGD&ĐT 18/02/2013 Công văn số 04/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 18/02/2013 Hướng dẫn hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học giáo dục mầm non năm học 2012 - 2013
13/PGD&ĐT 27/01/2013 Công văn số 13/PGD&ĐT ngày ban hành 27/01/2013 Tổ chức lấy ý kiến cán bộ giáo viên và nhân viên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
11/CV-PGD 25/01/2013 Công văn số 11/CV-PGD ngày ban hành 25/01/2013 Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC”
10/PGD&ĐT 24/01/2013 Công văn số 10/PGD&ĐT ngày ban hành 24/01/2013 Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT Tết Nguyên đán Quý Tỵ và năm 2013
09/PGD&ĐT-TCCB 18/01/2013 Công văn số 09/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 18/01/2013 Cập nhật dữ liệu chương trình PMIS và lập báo cáo định kỳ
17a/PGDĐT 17/01/2013 Công văn số 17a/PGDĐT ngày ban hành 17/01/2013 Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC" năm học 2012-2013
01/TB-PGD&ĐT 08/01/2013 Thông báo số 01/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2013 Tham dự các tiết dạy học và hoạt động ATGT
06/PGD&DT 07/01/2013 Công văn số 06/PGD&DT ngày ban hành 07/01/2013 Lịch thi IOE cấp huyện năm học 2012 - 2013
02/HD-PGD&ĐT 02/01/2013 Công văn số 02/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 02/01/2013 Hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2012-2013 và những năm tiếp theo
03/PGD&ĐT 02/01/2013 Công văn số 03/PGD&ĐT ngày ban hành 02/01/2013 Thi Olympic tiếng Anh học sinh tiểu học cấp tỉnh năm học 2012-2013
04/PGD&ĐT 02/01/2013 Công văn số 04/PGD&ĐT ngày ban hành 02/01/2013 Thi IOE cấp huyện năm học 2012-2013
98/PGD 01/01/2013 Thông báo số 98/PGD ngày ban hành 01/01/2013 Tình hình tham gia hội thi ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
01/KH&ĐL 27/12/2012 Công văn số 01/KH&ĐL ngày ban hành 27/12/2012 Kế hoạch và điều lệ giải bóng đá giáo viên (5-5) năm học 2012 - 2013
08/KH-ĐL 27/12/2012 Công văn số 08/KH-ĐL ngày ban hành 27/12/2012 Kế hoạch và điều lệ giải cầu lông truyền thống năm học 2012 - 2013
93/PGD-ĐT 25/12/2012 Công văn số 93/PGD-ĐT ngày ban hành 25/12/2012 Thi học sinh giỏi lớp 8-9 THCS năm học 2012-2013
16/TB-PGD&ĐT 24/12/2012 Thông báo số 16/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 24/12/2012 Thi Vở sạch-Chữ đẹp, Viết chữ đẹp của giáo viên và học sinh tiểu học năm học 2012-2013
17/TB-PGD&ĐT 24/12/2012 Thông báo số 17/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 24/12/2012 Thi học sinh giỏi Toán, Tiếng Việt năm học 2012-2013
92/PGD-ĐT 24/12/2012 Công văn số 92/PGD-ĐT ngày ban hành 24/12/2012 Kế hoạch tổ chức hội thi Tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế
91/CV-PGD&ĐT 21/12/2012 Công văn số 91/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 21/12/2012 Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2012-2013
90/CV-PGD&ĐT 18/12/2012 Công văn số 90/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 18/12/2012 Hướng dẫn việc chuyển đổi vị trí công tác của nhân viên kế toán trường học
88/PGD&ĐT 12/12/2012 Công văn số 88/PGD&ĐT ngày ban hành 12/12/2012 Thực hiện tốt cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
89/PGD-ĐT 12/12/2012 Công văn số 89/PGD-ĐT ngày ban hành 12/12/2012 Sinh hoạt và tập huấn chuyên môn học kỳ I năm học 2012-2013
15-TB-PGD&ĐT 10/12/2012 Thông báo số 15-TB-PGD&ĐT ngày ban hành 10/12/2012 Thông báo đóng dấu, mã số hồ sơ, học bạ học sinh
86/PGD&ĐT 06/12/2012 Công văn số 86/PGD&ĐT ngày ban hành 06/12/2012 Tập huấn PPDH cho giáo viên tiếng Anh Tiểu học
85/PGD&ĐT 05/12/2012 Công văn số 85/PGD&ĐT ngày ban hành 05/12/2012 Tổ chức thi IOE cấp trường
84/PGD-ĐT 04/12/2012 Công văn số 84/PGD-ĐT ngày ban hành 04/12/2012 Kiểm tra HK1 và báo cáo kết quả kiểm tra năm học 2012-2013
14/TB-PGD&ĐT 03/12/2012 Thông báo số 14/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 03/12/2012 Giao lưu Olympic Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 năm học 2012-2013
81/PGD-ĐT 26/11/2012 Công văn số 81/PGD-ĐT ngày ban hành 26/11/2012 Cử giáo viên tham dự lớp tập huấn trọng tài bóng đá CLB của dự án “ Bóng đá cộng đồng” 2012
80/PGD&ĐT 24/11/2012 Công văn số 80/PGD&ĐT ngày ban hành 24/11/2012 Điều động cán bộ tham gia tập huấn hệ thống V.EMIS
78/PGD-ĐT 21/11/2012 Công văn số 78/PGD-ĐT ngày ban hành 21/11/2012 Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi huyện cấp THCS năm học 2012-2013
79/PGD-ĐT 21/11/2012 Công văn số 79/PGD-ĐT ngày ban hành 21/11/2012 Tổ chức Hội thi thiết bị tự làm về giáo dục ATGT năm học 2012-2013
77/PGD&ĐT 15/11/2012 Công văn số 77/PGD&ĐT ngày ban hành 15/11/2012 Tập huấn triển khai chuyên đề “Đánh giá và áp dụng giáo trình tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học”
76/PGD-ĐT 14/11/2012 Công văn số 76/PGD-ĐT ngày ban hành 14/11/2012 Thi giáo viên dạy giỏi huyện năm học 2012-2013
75/PGD&ĐT 13/11/2012 Công văn số 75/PGD&ĐT ngày ban hành 13/11/2012 Tập huấn thiết kế bài giảng điện tử
74/PGD&ĐT 12/11/2012 Công văn số 74/PGD&ĐT ngày ban hành 12/11/2012 Tập huấn chuyên đề giảng dạy Tin học cho giáo viên Tin Tiểu học.
73/PGD&ĐT 02/11/2012 Công văn số 73/PGD&ĐT ngày ban hành 02/11/2012 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí-KĐCL năm học 2012-2013
70/PGD&ĐT-THCS 29/10/2012 Công văn số 70/PGD&ĐT-THCS ngày ban hành 29/10/2012 Tập huấn về Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp THCS năm học 2012-2013
68/PGD&ĐT 24/10/2012 Triển khai cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
67/CV PGD&ĐT-THCS 18/10/2012 Tập huấn bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo
06/KH&ĐL 17/10/2012 Kế hoạch và điều lệ giải bóng đá tiểu học và trung học cơ sở năm học 2012 - 2013
65/cv-pgddt.pdf 16/10/2012 Hướng dẫn tham gia và tổ chức thi Giải toán qua Internet và Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2012-2013
66/pgd&đt 16/10/2012 Kiểm tra định kì giữa học kỳ I, bố trí giáo viên dạy theo lớp và kế hoạch nghỉ giữa kì I của bậc tiểu học năm học 2012 - 2013
59/PGD-ĐT 08/10/2012 Kiểm tra hồ sơ Phổ cập GDTH đúng độ tuổi và PCGD THCS năm 2012
61/PGD-ĐT 08/10/2012 Tập huấn Hướng dẫn phát hiện sớm dị tật bẩm sinh cho trường Mầm non và Tiểu học
58/PGD-ĐT 04/10/2012 Thi tuyển học sinh giỏi giải toán bằng máy tính cầm tay
01/2012/QÐ-UBND 11/1/2012 Mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2011-2012
24/2012/TT-BGDÐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
22/2012/TT-BGDÐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1722/QÐ-UBND Quy định tạm thời mức thù lao cho hợp đồng nhân viên vụ việc và hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập
104 /PGD-ĐT 2013/12/05 Công văn số 104 /PGD-ĐT ngày ban hành 05/12/2013 Kiểm tra HK1 và báo cáo kết quả kiểm tra năm học 2013-2014
39/2013/TT-BGDĐT 2013/12/04 Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 04/12/2013 Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
31 /PGD&ĐT 2014/05/12 Công văn số 31 /PGD&ĐT ngày ban hành 12/05/2014 Tập huấn, kiểm tra phòng chống dịch bệnh trong trường học
950 /QĐ-SGD&ĐT 2014/05/09 Quyết định số 950 /QĐ-SGD&ĐT ngày ban hành 09/05/2014 Thành lập hội đồng khảo sát kết quả học tập của học sinh lớp 5 năm học 2013-2014 tỉnh Thừa Thiên Huế
62/QĐ-PGD&ĐT 2014/05/13 Quyết định số 62/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2014 Thành lập tổ chuyên môn của BQL dự án “Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam” cấp huyện
998 /SGD&ĐT-CNTT 2014/05/13 Công văn số 998 /SGD&ĐT-CNTT ngày ban hành 2014/05/13 Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, thông tin mạng tại các đơn vị giáo dục
51 /LHH-BTCCT 2014/05/12 Công văn số 51 /LHH-BTCCT ngày ban hành 12/05/2014 Đính chính hạn nộp hồ sơ tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, năm 2014
1014 /GM- GD&ĐT 2014/05/15 Giấy mời số 1014 /GM- GD&ĐT ngày ban hành 15/05/2014 Triển khai nội dung tổ chức, phương thức thực hiện tuyên truyền giáo dục biển đảo của Ngành trong học sinh, sinh viên
32 /PGD&ĐT- TCTH 2014/05/15 Công văn số 32 /PGD&ĐT- TCTH ngày ban hành 15/05/2014 Cập nhật và báo cáo số liệu cuối  năm học 2013-2014
57 / KH-UBND 2014/05/08 Kế hoạch số 57 / KH-UBND ngày ban hành 08/05/2014 Triển khai Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020
2344 /UBND-YT 2014/05/09 Công văn số 2344 /UBND-YT ngày ban hành 09/05/2014 Triển khai chiến dịch truyền thông “Rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng”
1043 /SGD&ĐT- KHTC 2014/05/17 Công văn số 1043 /SGD&ĐT- KHTC ngày ban hành 17/05/2014 Hướng dẫn hoạt động tổ chức ủng hộ Quỹ ‘Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”
33 /PGD&ĐT 2014/05/22 Công văn số 33 /PGD&ĐT ngày ban hành 22/05/2014 Tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2014
1564 /QĐ-TLĐ 2014/12/24 Quyết định số 1564 /QĐ-TLĐ ngày ban hành 24/12/2014 Ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn
1257 /SGD&ĐT-KHTC 2015/05/22 Công văn số 1257 /SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 22/05/2015 Không thu tiền lệ  phí tuyển sinh đầu cấp