Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 23 tháng 03 năm 2019


Tin tức & sự kiện

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Mầm non, năm học 2018-2019

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Mầm non, năm học 2018-2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 bậc học mầm non; Kế hoạch số 38/KH-PGDĐT ngày 29/11/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Điền, từ ngày 17/12/2018 đến ngày 05/01/2019, phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Điền đã tổ chức thành công hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học mầm non, năm học 2018-2019.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thư viện ảnh

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2016-2017

 • Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

 • Tổng kết hoạt động Công đoàn

 • Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2017-2018

 • Hội Khuyến học phát thưởng học sinh giỏi

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2016-2017

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2015-2016

 • Hội khỏe Phù Đổng

 • Giáo dục mầm non

 • Hội thi theo chân Bác

 • Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non năm học 2018 - 2019

 • Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non năm học 2018 - 2019

 • Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non năm học 2018 - 2019

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • GVDG bậc Mầm non năm học 2016-2017

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học

 • Thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Trao kỳ niệm chương trong ngày hội bóng đá vui 201

 • GVDG bậc Tiểu học năm học 2016-2017

 • GVDG bậc Mầm non năm học 2016-2017

 • Ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • GVDG bậc Tiểu học năm học 2016-2017

 • GVDG bậc Mầm non năm học 2016-2017

 • Trò chơi dân gian trong ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • Văn nghệ chào mừng ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • GVDG bậc Tiểu học năm học 2016-2017

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • Tổng kết hội thi GVCNLG

 • Khai mạc hội thi GVCNLG