Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''


Ngày 24 tháng 06 năm 2018


Tin giáo dục & đào tạo

Cập nhật lúc : 00:00 03/10/2012  

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 cấp THCS

Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn huyện I. Phương hướng chung: Quán triệt các văn bản chỉ đạo của ngành và của huyện, phát huy cao độ năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, triển khai thực hiện sâu rộng, toàn diện Chương trình hành động của ngành theo văn bản số 1919 /SGDĐT- VP ngày 30 tháng 11 năm 2011; việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học và quản lý; có các giải pháp để nâng cao chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và các hoạt động nội ngoại khoá trong trường học. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.


II. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh, giáo viên; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
2. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mới kiểm tra, đánh giá, thi cử. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động sư phạm của giáo viên cùng các hoạt động quản lý dạy học.
3. Thực hiện dạy học theo hướng tinh giảm. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, ngăn chặn có hiệu quả bạo lực học đường, ma túy trường học, giảm thiểu học sinh vi phạm luật lệ giao thông.
4. Tiến hành đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tham gia thi cấp tỉnh; tăng tỷ lệ học sinh giỏi, tăng số lượng, chất lượng giải ở các kỳ thi tỉnh, quốc gia.
5. Tập trung chỉ đạo công tác củng cố nâng cao chất lượng kết quả phổ cập.
6.  Đẩy mạnh công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; triển khai mạnh mẽ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài các cơ sở GD.
7. Quan tâm chỉ đạo trường trọng điểm chất lượng cao THCS Đặng Dung, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và thành tích mũi nhọn.
8. Tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong dạy học.
9. Quan tâm đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện chuẩn, thư,viện tiên tiến.
III. Một số chỉ tiêu cơ bản:
    1. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập THCS.   
    2. Tốt nghiệp THCS: 98% trở lên; trong đó tỷ lệ khá, giỏi  trên 55%.
    3. 95-100% học sinh  (lớp 8) học nghề phổ thông.
    4. Hoàn thành hồ sơ kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia THCS Quảng lợi. Tập trung đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: THCS Quảng Ngạn.
    5. Đánh giá ngoài 04 trường (THCS: Quảng Vinh, Quảng An, Quảng Lợi, Quảng Ngạn).
    6. 100%  trường có thư viện đạt chuẩn trở lên, trong đó có thêm 01trường đạt thư viên tiên tiến (THCS Quảng Phú).
    7. có 10/11 trường đạt từ loại tốt trở lên trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trong đó có 02 đơn vị đạt xuất sắc ( THCS Quảng Phú, THCS Đặng Dung).
    8. Độ tuổi từ 15- 18 tuổi tốt nghiệp THCS tỷ lệ trên 85%.
    9. Nâng cao vị thứ HSG cấp tỉnh.
    10. Tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học: <3%.
IV. Những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
     - Thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi Phòng giáo dục, mỗi trường, mỗi tổ bộ môn có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng.
    - Tăng cường công tác xây dựng kế hoạch, đảm bảo tất cả các nhà trường, CBCNV phải có kế hoạch năm, tháng, tuần, ngày cụ thể.
    - Tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, chuyên đề.
    - Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lí và dạy học.
    - Đẩy mạnh việc triển khai Chương trình hành động của Ngành tại công văn số 1919 /SGDĐT-VP ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
    - Tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT. Tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành. Thực hiện đánh giá bằng nhận xét (không đánh giá bằng cho điểm) đối với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục.
     - Chỉ đạo và quản lí chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo các văn bản chỉ đạo của Bộ và Tỉnh và UBND Huyện.
     - Chỉ đạo trường THCS Đặng Dung sớm hoàn thành kế hoạch và tham mưu, phối hợp, tranh thủ các nguồn đầu tư xây dựng mô hình trường trọng điểm chất lượng cao của huyện.
   2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục
     - Trên cơ sở đội ngũ giáo viên của trường, Hiệu trưởng quyết định kế hoạch dạy học chủ đề tự chọn bám sát (chọn môn học, ấn định số tiết/tuần) để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng cho học sinh.
     - Thống nhất thực hiện chương trình môn tin học trên toàn huyện.
     - Các trường thực hiện bồi dưỡng HSG và theo dõi đôn đốc, tạo điều kiện học sinh  theo học bồi dưỡng tại THCS Đặng Dung.
     - Tiếp tục thực hiện tích hợp ở một số nội dung môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Sinh học và các hoạt động giáo dục: tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục phòng chống tham nhũng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục địa phương; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT và Sở GD & ĐT.
     - Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình. Giáo viên căn cứ vào chương trình để sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; khắc phục lối dạy học thuần tuý đọc - chép; chú trọng tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm hợp lý; rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trình dạy học; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề, quá tải; bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.
     - Tăng cường tổ chức  dự giờ thăm  lớp, quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học đối  với giáo viên; xây dựng kế hoạch tăng cường tổ chức hội thảo ở trường, cụm trường trong sinh hoạt chuyên môn cụm; tổ chức nghiêm túc, hiệu quả hội thi giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; Tăng cường đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ thông qua trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy.
     - Đẩy mạnh việc vận dụng các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: “Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh”, “Hội thi tự làm và sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên”, “Ngày hội công nghệ thông tin”, “Ngày hội sử dụng ngoại ngữ… nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh tăng cường sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; chủ động tự làm thiết bị dạy học.
     - Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh và thực hiện giảm tải chương trình.
     - Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành. Giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan.
     - Các trường cần chỉ đạo nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra chung; thực hiện tổng hợp đề  kiểm tra  bổ sung cho ngân hàng đề  của trường, của Sở.
     - Thực hiện việc ra đề chung, cắt phách chấm chung trong mỗi học kì ít nhất được 01 bài kiểm tra định kì thuộc các môn Toán, Ngữ văn, Anh văn, Lí, hoá, Sinh, Sử, địa trong mỗi khối lớp để thật sự nâng cao chất lượng dạy học. Quan tâm đến việc nâng cao năng lực và trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên  phân công giảng dạy đi theo lớp từ đầu cấp đến cuối cấp phấn đấu đạt 60-70%. Tiến hành tốt việc giao chỉ tiêu chất lượng cho từng giáo viên để thực hiện tốt chỉ tiêu của toàn trường.
     - Thực hiện dạy 2b/ ngày tại trường THCS Quảng Phước.
   3. Đẩy mạnh triển khai công tác Khảo thí kiểm định chất lượng đạt các yêu cầu an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
     - Chỉ đạo công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS đúng quy chế và các quy định hiện hành.
     - Xây dựng phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phù hợp, quy trình tuyển sinh chặt chẽ, khoa học.
     - Thực hiện đánh giá ngoài các trường: THCS Quảng Vinh, THCS Quảng An, THCS Quảng Lợi và THCS Quảng Ngạn.
   4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra
     - Tăng cường thanh tra toàn diện, chuyên đề tại các trường và thực hiện quy chế chuyên môn, hoạt động sư phạm của giáo viên.
+ Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cán bộ quản lý.
+ Thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.
+ Thanh tra việc thực hiện Chương trình hành động của Ngành Giáo dục và Đào tạo và các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.
+ Thực hiện một số thanh tra chuyên đề khác như: thanh tra việc dạy thêm học thêm; các khoản đóng góp huy động từ cha mẹ học sinh; việc ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng cho học sinh. . . .
+ Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.
     - Các đơn vị thực hiện đầy đủ thanh tra nội bộ; dự giờ của BGH, tổ trưởng, phó tổ trưởng chuyên môn theo quy định của KĐCLGD.
      5. Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
     - Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên. Đặc biệt chú trọng nội dung bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá.
     - Triển khai thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng và giáo viên Trung học cơ sở. 
     - Duy trì sinh hoạt chuyên môn của các cụm trường.
     - Các trường THCS Quảng Lợi, THCS Quảng Thành Tiếp tục thực hiện chuyên đề dạy học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột” thuộc môn Vật lí, Sinh học để CBQL, giáo viên các trường dự học tập.
     6.Tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở vật chất và cảnh quan môi trường sư phạm.
     - Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tranh thủ các nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để bảo đảm môi trường sư phạm tốt cho việc dạy học, đồng thời nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, trường học thân thiện học sinh tích cực.
- Xây dựng thư viện:  +Đạt chuẩn: THCS Quảng Thái và THCS Quảng Công
                                   +Tiên tiến: THCS Quảng Phú.
         -Quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường,  phòng chức năng, phòng bộ môn . . . đáp ứng cho nhu cầu dạy và học.
V. Lịch hoạt động năm học 2012-2013
* Tháng 8/2012:
  Kiểm tra cơ sở vật chất các trường học.
  Kiểm tra việc ôn tập và tổ chức thi lên lớp.
  Xây dựng, duyệt kế hoạch năm học.
  Đại hội phụ huynh học sinh.
  Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng HSG
  Tuyển sinh lớp 6 đợt 2
* Tháng 9/2012:
Tổ chức lễ khai giảng.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học.
Lập các kế hoạch theo nhiệm vụ năm học.
Tham gia tập huấn tại Sở.
Tổ chức Hội nghị CBCC đầu năm.
Tham gia học nâng chuẩn GV Tiếng Anh.
Hướng dẫn thi GV dạy giỏi cấp huyện, tỉnh.
Triển khai cuộc thi giải toán trên Internet và Olimpic tiếng Anh trên Internet.
 Kiểm tra chuyên môn.
 Hoàn thành hồ sơ Phổ cập.
* Tháng 10/2012:
Tham gia họp Hội đồng chuyên môn GDCD, môn Tiếng Anh ở Sở.
Thu hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài KĐCL THCS Quảng Vinh, THCS Quảng An.
Khảo sát, chọn đội tuyển bồi dưỡng thi giải toán trên MTCT lớp 8+9.
Kiểm tra hoạt động chuyên môn.
Huyện kiểm tra hồ sơ phổ cập.(20-30/10)
Thanh tra toàn diện một đơn vị.
* Tháng 11/2012:
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20-11.
Thi HSG cấp tỉnh môn giải toán trên MTCT khối 8+9.
Thi GV dạy giỏi cấp Huyện.
Kiểm tra chuyên môn.
Thực hiện sinh hoạt chuyên môn cụm.
Thanh tra toàn diện một đơn vị.
Tham gia họp Hội đồng chuyên môn môn Vật lý, tập huấn GV môn Địa lý tại Sở.
Kiểm tra phổ cập của tỉnh.
* Tháng 12/2012:
Tiếp tục thi GV dạy giỏi cấp Huyện.
Thu hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài  THCS Quảng Lợi, THCS Quảng Ngạn.
Kiểm tra trường chuẩn, thư viện chuẩn Quốc gia và đón đoàn kiểm tra của Sở.
Kiểm tra chuyên môn.
Sinh hoạt chuyên môn cụm.
Ra đề thi đề nghị, tổ chức ôn tập thi HKI.
Đóng mã số học bạ, sổ điểm cái, sổ đầu bài.
 * Tháng 1/2013:
Tổ chức thi HKI, tổng hợp kết quả HKI.
Tổng hợp, đánh giá các hoạt động HK I.
Phòng, Sở kiểm tra sử dụng thiết bị, thư viện đạt chuẩn, thư viện tiên tiến, trường chuẩn Quốc gia.
Thi HSG cấp Huyện.
* Tháng 2/2013:
Kiểm tra chuyên môn.
Tham gia hội thảo phương pháp “Bàn tay nặn bột” các môn Vật lí, hoá học, Sinh học theo kế hoạch của SGD.
Phòng, Sở kiểm tra phòng thực hành, phòng bộ môn ở các trường. 
Thành lập và bồi dưỡng đội tuyển chuẩn bị tham gia kì thi HSG lớp 9 ở tỉnh.
* Tháng 3/2013:
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8/3 và ngày 26/3.
Tham gia thi GV dạy giỏi cấp Tỉnh.
Sinh hoạt chuyên môn cụm.
Kiểm tra chuyên môn.
Thanh tra toàn diện một đơn vị.
Tổ chức thi Violympic và Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh.
Học sinh lớp 9 đăng kí dự tuyển vào THPT.
Kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua THTT, HSTC.
* Tháng 4/2013:
Kiểm tra chuyên môn.
Sinh hoạt chuyên môn cụm.
Hướng dẫn công tác ôn tập kiểm tra HK II .
Chỉ đạo kiểm tra hồ sơ khối 9 lần 1.
Tổng kết “Đổi mới PPDH và kiểm tra – đánh giá theo chuẩn kiến thức – kỹ năng”.
Tham gia thi  HSG khối 9 cấp tỉnh.
Thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 8.
* Tháng 5/2013:
Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học HKII và tổng kết năm học:
Kiểm tra hồ sơ khối 9 theo cụm trường.
Xét TN THCS.
* Tháng 6/2013:
Thực hiện tuyển sinh năm học 2013-2014.
Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hè 2013.
* Tháng 7/2013:
       Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn tại Sở: Chuyên môn Tiếng Anh, Đổi mới kiểm tra đánh giá môn Sử và môn GDCD.
       * Trên đây là các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chuyên môn bậc THCS Phòng đề nghị các trường trên cơ sở chỉ tiêu giao trong duyệt kế hoạch năm học và các văn bản chỉ đạo của ngành các đơn vị cụ thể hoá và triển khai thực hiện.

                                                                                                     KT. TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                        Nguyễn Thái Hiệp

Tải file

Số lượt xem : 1453

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Chưa có bình luận nào cho bài viết này