Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "


Ngày 05 tháng 09 năm 2015


Tin giáo dục & đào tạo

Ngày Hội bóng đá vui huyện Quảng Điền năm 2015
Ngày 23 tháng 8 năm 2015 tại trường THCS Đặng Dung đã diễn ra ngày Hội bóng đá vui huyện Quảng Điền năm 2015

Trang 1/2