Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì "

 » Tin tức » Tin giáo dục & đào tạo

Tin giáo dục & đào tạo

Quảng Điền tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy
Để triển khai thực hiện Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các đơn vị giáo dục trên địa bàn huyện Quảng Điền, trong 2 ngày 08-09/08/2013 hơn 160 cán bộ, giáo viên của các đơn vị trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Điền đã tham gia lớp tập huấn PCCC.

Trang 1/2