Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 23 tháng 01 năm 2022


Tin tức

Cập nhật lúc : 09:47 16/09/2021  

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Thực hiện Công văn số 3808/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức phát động, hướng dẫn để học sinh, học viên (sau đây gọi chung là học sinh) cán bộ, giáo viên tích cực tham gia đạt hiệu quả tại Cuộc thi; đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trên Website của các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học thuộc đối tượng dự thi biết, tích cực tham gia.

- Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên).

- Bảng B: Dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

- Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên (không thuộc đối tượng của Bảng A và Bảng B, dưới 35 tuổi).

2. Thời gian, nội dung, hình thức dự thi, cách thức đăng kí dự thi và các vấn đề liên quan:

Các đơn vị căn cứ yêu cầu tại Công văn số 3808/BGDĐT-GDCTHSSV và Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi kính kèm để tổ chức triển khai tham gia.

(Nội dung chi tiết file đính kèm)

Tải file 1 Tải file 2 Tải file 3

Số lượt xem : 105

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác