Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "


Ngày 19 tháng 02 năm 2018


Công đoàn Giáo dục

Công đoàn Giáo dục Quảng Điền tổ chức hội thi “Theo chân Bác”
Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2014, Công đoàn giáo dục huyện Quảng Điền tổ chức hội thi Đơn ca, Ngâm thơ kể chuyện với chủ đề “Theo chân Bác” nhằm thiết thực kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014), đồng thời tích cực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo ...