Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 23 tháng 09 năm 2018


Tin tức

Tập huấn phần mềm thống kê tiểu học EQMS cho các trường tiểu học trên địa bàn Huyện Quảng Điền
Ngày 11 tháng 9 năm 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền tổ chức lớp tập huấn phần mềm thống kê tiểu học EQMS cho các trường ...

Trang 1/2