Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 19 tháng 11 năm 2018


Tin tức

Tập huấn phần mềm thống kê tiểu học EQMS cho các trường tiểu học trên địa bàn Huyện Quảng Điền
Ngày 11 tháng 9 năm 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền tổ chức lớp tập huấn phần mềm thống kê tiểu học EQMS cho các trường ...

Trang 1/2