Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 28 tháng 05 năm 2018


Tin tức

Thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2017 - 2018, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành ...

Trang 1/2