Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 23 tháng 10 năm 2017


Tin tức

Thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2017 - 2018, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành ...

Trang 1/2