Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 28 tháng 06 năm 2017


Tin tức

Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS năm học 2016-2017
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Điền đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Trung ...

Trang 1/2