Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 01 tháng 08 năm 2021


Tài liệu khối Tiểu học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Module TH 45

Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

Module TH 44

Thực hành Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học

Module TH 43

Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học

Module TH 42

Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học

Module TH 41

Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục

Module TH 40

Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

Module TH 39

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

Module TH 38

Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

Module TH 37

Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Module TH 35

Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học

Module TH 34

Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Module TH 33

Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học

Module TH 32

Dạy học phân hóa ở tiểu học

Module TH 31

Tổ chức dạy học cả ngày

Module TH 30

Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam

Module TH 29

Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Module TH 28

Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số

Module TH 27

Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chất

Module TH 26

Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Module TH 25

Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Module TH 24

Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Module TH 23

Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin

Module TH 22

Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

Module TH 21

Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học

Module TH20

Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

Module TH19

Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học

Module TH18

Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học

Module TH17

Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học

Module TH16

Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

Module TH15

Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học