Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''


Ngày 14 tháng 08 năm 2020


Tài liệu khối Tiểu học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Module TH 45

Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

Module TH 44

Thực hành Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học

Module TH 43

Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học

Module TH 42

Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học

Module TH 41

Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục

Module TH 40

Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

Module TH 39

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

Module TH 38

Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

Module TH 37

Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Module TH 35

Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học

Module TH 34

Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Module TH 33

Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học

Module TH 32

Dạy học phân hóa ở tiểu học

Module TH 31

Tổ chức dạy học cả ngày

Module TH 30

Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam

Module TH 29

Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Module TH 28

Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số