Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''


Ngày 19 tháng 08 năm 2017


Phần mềm hữu ích

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Bộ cài đặt phần mềm PMIS

Bộ cài đặt phần mềm PMIS Tải file

Bản nâng cấp PMIS phiên bản 3.4.9 ngày 07/11/2013

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo các đơn vị bản nâng cấp PMIS phiên bản 3.4.9 ngày 07/11/2013

Tiện ích đọc file word 2007/2010/2013 cho word 2003

Plugin đọc file word 2007/2010/2013 cho word 2003 Tải file tại đây

Phần mềm diệt virus macro

Phần mềm diệt virus macro

Phần mềm tiện ích

Phần mềm đèn pin

Phần mềm nén và giải nén winrar

Phần mềm nén và giải nén winrar

Phần mềm hỗ trợ download IDM

Phần mềm hỗ trợ download IDM

Công cụ tách, gộp họ tên trong Excel

Công cụ tách, gộp họ tên trong Excel

Bộ gõ tiếng Việt Unikey 32 bit

Bộ gõ tiếng Việt Unikey 32 bit

Bộ gõ tiếng Việt Unikey 64 bit

Bộ gõ tiếng Việt Unikey 64 bit