Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Năm 2022

Cập nhật lúc : 14:06 08/08/2022  

Tuần 32 năm 2022
Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(08/08/2022)

- Trực báo đầu tuần.

- Tham gia họp giao ban tại UBND huyện-Đ/c Hiệp.

Thứ Ba
(09/08/2022)

- 7h30 Khai mạc lớp huấn luyện tự vệ tại trường THCS Đặng Dung-TP: theo Công văn.

- Kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Hội trường Phòng GD&ĐT huyện-TP theo kế hoạch.

- Họp mô hình toàn diện tại huyện-Đ/c Long.

- Tổ chức huấn luyện tự vệ tại trường THCS Đặng Dung-TP: theo Công văn.

Thứ Tư
(10/08/2022)

- Tổ chức huấn luyện tự vệ-TP: theo Công văn.

- Họp tại Ban CHQS huyện-Đ/c Hiệp.

- Họp tại Phòng KT-HT-Đ/c Quyên, Hạnh.

- 8h00 Toàn thể CBQL, Giáo viên, nhân viên các trường Tiểu học, THCS dự Hội nghị trực tuyến tại UBND các xã, T trấn nghe TW triển khai các vấn đề liên quan đến giáo dục.

- Họp chuyên môn mầm non tại Sở-TP: theo kế hoạch.

- Họp với Lãnh đạo UBND huyện-TP: Lãnh đạo, các bộ phận.

- Tổ chức huấn luyện tự vệ-TP: theo Công văn.

- Họp chuyên môn THCS tại Phòng GD&ĐT-TP: theo kế hoạch.

Thứ Năm
(11/08/2022)

- Tổ chức huấn luyện tự vệ-TP: theo Công văn.

- 7h30 gặp mặt 35 giáo viên được thuyên chuyển năm 2022-TP: Lãnh đạo Phòng, TCCB, Hiệu trường các trường có GV thuyên chuyển, 35 giáo viên được thuyên chuyển.

- 9h00 Họp Hội đồng Giáo dục huyện.

- Tổ chức huấn luyện tự vệ-TP: theo Công văn.

- Dự công bố quyết định hiệu trưởng trường MN Sao Mai 1-Đ/c Hiệp.

Thứ Sáu
(12/08/2022)

- Tổ chức huấn luyện tự vệ-TP: theo Công văn.

- Dự Hội nghị triển khai các văn bản liên quan đến vấn đề thi đua tại trường THCS Nguyễn Tri Phương-TP: Đ/c Hiệp, Yến, Theo công văn.

- Làm việc tại cơ quan.

Thứ Bảy
(13/08/2022)
Chủ Nhật
(14/08/2022)