Thứ Hai, 18/03/2019

Buổi sáng

-Trực báo tuần.

-Từ 18-20/3/2019 Nắm tình hình kiểm tra y tế theo kế hoạch -Đ/c Thủy.

Thứ Ba, 19/03/2019

Buổi sáng

-Dự Lễ phát động chiến dịch truyền thông dân số - KHHGĐ -TP: Đ/c Gái - Theo phân công.

-Nắm tình hình dạy học -CM

Buổi chiều

-Họp thông qua kết luận thanh tra tại Trường TH Số 2 Quảng Vinh -TP: Đ/c Hiệp - Vân.

Thứ Tư, 20/03/2019

Buổi sáng

-Thẩm định các sản phẩm ST TTNNĐ -TP: Theo Quyết định.

Buổi chiều

-Dự SHCM Cụm môn Tiếng Anh tại Trường TH Số 2 Quảng Phú -TP: Đ/c Thủy.

-Nắm tình hình làm quen Tiếng Anh cho trẻ mầm non 5 tuổi một số đơn vị -Đ/c Gái

Thứ Năm, 21/03/2019

Buổi sáng

-Nắm tình hình dạy học -CM.

Thứ Sáu, 22/03/2019

Buổi sáng

-Kiểm tra tình hình dạy học Trường TH Số 1 Quảng Thành -TP: Theo Quyết định.

-Họp tại UBND huyện -Đ/c Hiệp.

-Nắm tình hình thư viện Trường THCS Ngô Thế Lân -TP: Đ/c Quyên- Truyền

Buổi chiều

-Nắm tình hình dạy học môn Tiếng Anh và Thư viện tại trường THCS Lê Xuân -TP: Đ/c Quyên - Thủy - Truyền.