Thứ Hai, 26/06/2017

Buổi sáng

-Trực báo tuần.

Buổi chiều

-Nắm tình hình công tác tuyển sinh Trường TH Số 2 Quảng Thành –TP: Đ/c Hiệp - Lành

Thứ Ba, 27/06/2017

Buổi sáng

-Nắm tình hình hoạt động TT HTCĐ xã Quảng An –TP: Đ/c Hiệp – Ninh.

-CI làm việc với Hội khuyến học về  quỹ học bổng Chí Thiện –Đ/c Vân.

-Nghe Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc  -Đ/c Quyên.

Buổi chiều

-Nắm tình hình hoạt động TT HTCĐ xã Quảng Thọ –TP: Đ/c Hiệp – Ninh.

Thứ Tư, 28/06/2017

Buổi sáng

-Nghe Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc  -Đ/c Quyên.

-Dự Hội nghị sơ kết quy chế dân chủ cơ sở tại hội trường huyện ủy –Đ/c Hiệp.

-Tập huấn nghiệp vụ điều tra kinh tế năm 2017 –Đ/c Đức.

Buổi chiều

 

-Nghe Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc  -Đ/c Quyên.

-Dự Hội nghị sơ kết quy chế dân chủ cơ sở tại hội trường huyện ủy –Đ/c Hiệp.

-Tập huấn nghiệp vụ điều tra kinh tế năm 2017 –Đ/c Đức.
Thứ Năm, 29/06/2017

Buổi sáng

-Nộp hồ sơ ĐGN Lê Xuân.

-Nắm tình hình hoạt động TT HTCĐ xã Quảng Phước –TP: Đ/c Hiệp – Ninh.

Buổi chiều

-Làm việc với BTC huyện ủy, Phòng Nội vụ -TP: LĐ-TC.

Thứ Sáu, 30/06/2017

Buổi sáng

-Họp Chi bộ.