Thứ Hai, 14/08/2017

Buổi sáng

-Trực báo tuần.

Buổi chiều

-Dự bàn giao Hiệu trưởng trường MN Quảng Lợi –TP: LĐ-Theo Giấy mời.

Thứ Ba, 15/08/2017

Buổi sáng

-7h30 Họp chuẩn bị nội dung tham mưu huyện ủy  Nghị quyết 08-NQ/HU  của Huyện ủy-TP: Đ/c Hiệp – Hồng.

-9h00 Họp rà soát trường chuẩn quốc gia tại huyện –TP: LĐ- CV phụ trách các bộ phận.

-Bàn giao các thiết bị ngoài trời trường MN Quảng Lợi, Quảng Thái –TP: Đ/c Vân – Đoan.

Buổi chiều

-Dự bàn giao Hiệu trưởng trường MN Quảng Thái –TP: LĐ-Theo Giấy mời.

-Bàn giao các thiết bị ngoài trời trường MN Quảng Phước, Xuân Dương, Kim Thành –TP: Đ/c Vân – Đoan.

Thứ Tư, 16/08/2017

Buổi sáng

-Dự bàn giao Hiệu trưởng trường MN Bình Minh –TP: LĐ-Theo Giấy mời.

-Dự tổng kết công tác Đội tại tỉnh –TP: Đ/c Lành – Đoan.

Thứ Năm, 17/08/2017

Buổi sáng

-Kiểm tra ISO –Đ/c Hồng.

-Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục cấp tiểu học –TP: Đ/c Lành – Quý – Theo Công lệnh.

-Tập huấn về biến đổi khí hậu cho 10 trường tiểu học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (cả ngày)–TP: Đ/c Đoan – Minh – Theo Công văn.

Thứ Sáu, 18/08/2017

Buổi sáng

-Tập huấn về biến đổi khí hậu cho 10 trường tiểu học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (cả ngày)–TP: Đ/c Đoan – Minh – Theo Công văn.

Thứ Bảy, 19/08/2017

Buổi sáng

-8h00 Dự bàn giao Hiệu trưởng trường MN Quảng Ngạn –TP: LĐ-Theo Giấy mời.

Buổi chiều

-14h00 Dự bàn giao Hiệu trưởng trường MN Quảng Công –TP: LĐ-Theo Giấy mời.