Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 19 tháng 11 năm 2018


Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Bộ phận Tổ chức cán bộ

Điện thoại: 0543 555 643
Email: tc.qdien@hue.edu.vn
 

Trưởng bộ phận:

Trần Hồng

Chuyên môn:  
Lĩnh vực phụ trách:  
Điện thoại:

0905 511 706

Email:

thong.quangdien@thuathienhue.gov.vn

Phó trưởng bộ phận:  
Chuyên môn:  
Lĩnh vực phụ trách:  
Điện thoại:  
Email:  
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        

ần

Tải file 1  

Số lượt xem : 889