Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 19 tháng 08 năm 2017


Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Bộ phận Tổ chức cán bộ

Điện thoại: 0543 555 643
Email: tc.qdien@hue.edu.vn
 
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Trưởng bộ phận:

Trần Hồng

Chuyên môn:  
Lĩnh vực phụ trách:  
Điện thoại:

0905 511 706

Email:

thong.quangdien@thuathienhue.gov.vn

Phó trưởng bộ phận:  
Chuyên môn:  
Lĩnh vực phụ trách:  
Điện thoại:  
Email:  
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        

ần

Tải file 1  

Số lượt xem : 31388

Các tin khác