Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Danh bạ điện thoại

Cập nhật lúc : 09:57 12/05/2016  

Danh bạ điện thoại cơ quan

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Lãnh đạo phòng

 

 

1

Nguyễn Thái Hiệp

Trưởng phòng

3555168

2

Lê Văn Lành

P. Trưởng phòng

3555576

3

Hồ Thị Quyên

P. Trưởng phòng

3766848

4

Hồ Thị Gái

P. Trưởng phòng

3755889

 

Văn thư

 

 

5

Trương Thị Diệu Anh

Chuyên viên

3554280

6

Hoàng Nguyễn Thu Hà

Chuyên viên

3554280

 

Kế toán

 

 

7

Hồ Thị Vân

Chuyên viên

3755889

8

Hoàng Thị Ngọc Yến

Chuyên viên

3755889

 

Giáo dục THCS

 

 

9

Hoàng Thế Ninh

Chuyên viên

3766847

10

Nguyễn Thị Thủy

Chuyên viên

3766847

11

Nguyễn Minh Truyền

Chuyên viên

3766847

 

Tổ chức

 

 

12

Trần Hồng

Chuyên viên

3555643

 

Tổng hợp

 

 

13

Nguyễn Huỳnh Đức

Chuyên viên

3555643

 

Giáo dục Tiểu học

 

 

14

Ngô Quý

Chuyên viên

3755887

 

Giáo dục Mầm non

 

 

15

Phạm Thị Như Ý

Chuyên viên

3755888

 

Thi đua

 

 

16

Phan Gia Diên

Chuyên viên

3755869

 

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

 

 

17

Trần Đoan

Chuyên viên

3755888

 

CNTT - Tin học

 

 

18

Lê Đức Minh

Chuyên viên

3755887

Số lượt xem : 339