Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 19 tháng 11 năm 2018


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 


Họ và tên: Nguyễn Thái Hiệp
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email:

nthiep.quangdien@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: (0543) 555168
Địa chỉ: Thị trấn Sịa - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Tải file 1  

Số lượt xem : 1002