Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 20 tháng 07 năm 2018


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 


Họ và tên: Nguyễn Thái Hiệp
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email:

nthiep.quangdien@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: (0543) 555168
Địa chỉ: Thị trấn Sịa - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Tải file 1  

Số lượt xem : 34684

Các tin khác