Dạy tức là học hai lần''


Ngày 20 tháng 04 năm 2019


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 


Họ và tên: Nguyễn Thái Hiệp
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email:

nthiep.quangdien@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: (0543) 555168
Địa chỉ: Thị trấn Sịa - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Tải file 1  

Số lượt xem : 1358