Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Tin tức & sự kiện

Phòng GDĐT huyện Quảng Điền: Tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi đạt thành tích trong các kì thi và giao lưu các môn học cấp huyện, cấp tỉnh năm học 2021-2022

Phòng GDĐT huyện Quảng Điền: Tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi đạt thành tích trong các kì thi và giao lưu các môn học cấp huyện, cấp tỉnh năm học 2021-2022

Chiều ngày 01/7/2022, tại nhà văn hóa huyện, Phòng GDĐT huyện Quảng Điền tổ chức Lễ tuyên dương và khen thưởng học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi và giao lưu cấp tỉnh, cấp huyện năm học 2021 - 2022.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thư viện ảnh

 • Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2018-2019

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2016-2017

 • Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2018-2019

 • Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2018-2019

 • Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

 • Tổng kết hoạt động Công đoàn

 • Học sinh giỏi năm học 2018 2019

 • Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2017-2018

 • Hội Khuyến học phát thưởng học sinh giỏi

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2016-2017

 • GVDG bậc Mầm non năm học 2016-2017

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2015-2016

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Hội khỏe Phù Đổng

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Giáo dục mầm non

 • Thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học

 • Học sinh giỏi năm học 2018 2019

 • Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non năm học 2018 - 2019

 • Thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Trao kỳ niệm chương trong ngày hội bóng đá vui 201

 • Hội thi theo chân Bác

 • Ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non năm học 2018 - 2019

 • GVDG bậc Mầm non năm học 2016-2017

 • GVDG bậc Tiểu học năm học 2016-2017

 • GVDG bậc Tiểu học năm học 2016-2017

 • Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non năm học 2018 - 2019

 • GVDG bậc Mầm non năm học 2016-2017

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Trò chơi dân gian trong ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • Văn nghệ chào mừng ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • GVDG bậc Tiểu học năm học 2016-2017

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • Tổng kết hội thi GVCNLG

 • Khai mạc hội thi GVCNLG