Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Slide show

 • Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2018-2019

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2016-2017

 • Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2018-2019

 • Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học năm học 2018-2019

 • Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

 • Tổng kết hoạt động Công đoàn

 • Học sinh giỏi năm học 2018 2019

 • Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2017-2018

 • Hội Khuyến học phát thưởng học sinh giỏi

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2016-2017

 • GVDG bậc Mầm non năm học 2016-2017

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2015-2016

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Hội khỏe Phù Đổng

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Giáo dục mầm non

 • Thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học

 • Học sinh giỏi năm học 2018 2019

 • Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non năm học 2018 - 2019

 • Thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Trao kỳ niệm chương trong ngày hội bóng đá vui 201

 • Hội thi theo chân Bác

 • Ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non năm học 2018 - 2019

 • GVDG bậc Mầm non năm học 2016-2017

 • GVDG bậc Tiểu học năm học 2016-2017

 • GVDG bậc Tiểu học năm học 2016-2017

 • Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non năm học 2018 - 2019

 • GVDG bậc Mầm non năm học 2016-2017

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Trò chơi dân gian trong ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • Văn nghệ chào mừng ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • GVDG bậc Tiểu học năm học 2016-2017

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • Tổng kết hội thi GVCNLG

 • Khai mạc hội thi GVCNLG