Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Hội khuyến học Quảng Điền

  • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2014-2015

  • Học sinh giỏi năm học 2018 2019

  • Học sinh giỏi năm học 2018 2019

  • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2015-2016

  • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2016-2017

  • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2017-2018

  • Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt 2018

  • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2016-2017