Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non năm học 2018 - 2019

  • GVDG bậc mầm non 2018-2019

  • GVDG bậc mầm non 2018-2019

  • GVDG bậc mầm non 2018-2019

  • Giáo viên đạt giải nhất - GVDG bậc mầm non 2018-2019

  • Giáo viên đạt giải nhì - GVDG bậc mầm non 2018-2019

  • Giáo viên đạt giải ba - GVDG bậc mầm non 2018-2019

  • Giáo viên đạt giải khuyến khích - GVDG bậc mầm non 2018-2019

  • Giáo viên đạt giải khuyến khích - GVDG bậc mầm non 2018-2019