Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "


Ngày 28 tháng 06 năm 2017


Giáo viên chủ nhiệm giỏi

  • Tổng kết hội thi GVCNLG

  • Tổng kết hội thi GVCNLG

  • Tổng kết hội thi GVCNLG

  • Tổng kết hội thi GVCNLG

  • Khai mạc hội thi GVCNLG

  • Khai mạc hội thi GVCNLG