Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''


Ngày 20 tháng 07 năm 2018


Ảnh hoạt động

  • Tổng kết năm học 2013 - 2014

  • Tổng kết năm học 2013 - 2014

  • Tổng kết năm học 2013 - 2014

  • Ngày hội bóng đá vui năm 2014

  • Trò chơi dân gian trong ngày hội bóng đá vui năm 2014