Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "


Ngày 28 tháng 06 năm 2017


Ảnh hoạt động

  • Tổng kết năm học 2013 - 2014

  • Tổng kết năm học 2013 - 2014

  • Tổng kết năm học 2013 - 2014

  • Ngày hội bóng đá vui năm 2014

  • Trò chơi dân gian trong ngày hội bóng đá vui năm 2014