Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 23 tháng 01 năm 2022


Liên kết

Cập nhật lúc : 10:55 12/10/2016  

Trường Mầm non

Trường Mầm non Sao Mai 1

http://mn-smai1.quangdien.thuathienhue.edu.vn/

Trường Mầm non Xuân Dương

http://mn-xduong.quangdien.thuathienhue.edu.vn/

Trường Mầm non Sao Mai 2

http://mn-smai2.quangdien.thuathienhue.edu.vn/

Trường Mầm non Phú Thanh

http://mn-pthanh.quangdien.thuathienhue.edu.vn/

Trường Mầm non Họa Mi 1

http://mn-hmi1.quangdien.thuathienhue.edu.vn/

Trường Mầm non Kim Thành

http://mn-kthanh.quangdien.thuathienhue.edu.vn/

Trường Mầm non Họa Mi 2

http://mn-hoami2.quangdien.thuathienhue.edu.vn/

Trường Mầm non Quảng Thọ

http://mn-qtho.quangdien.thuathienhue.edu.vn/

Trường Mầm non Bình Minh

http://mn-bminh.quangdien.thuathienhue.edu.vn/

Trường Mầm non Quảng Lợi

http://mn-qloi.quangdien.thuathienhue.edu.vn/

Trường Mầm non Sơn Ca

http://mn-sca1.quangdien.thuathienhue.edu.vn/

Trường Mầm non Quảng Thái

http://mn-qthai.quangdien.thuathienhue.edu.vn/

Trường Mầm non Quảng Phước

http://mn-qphuoc.quangdien.thuathienhue.edu.vn/

Trường Mầm non Quảng Ngạn

http://mn-qngan.quangdien.thuathienhue.edu.vn/

Trường Mầm non Đông Phú

http://mn-dphu.quangdien.thuathienhue.edu.vn/

Trường Mầm non Quảng Công

http://mn-qcong.quangdien.thuathienhue.edu.vn/


Số lượt xem : 6716

Các tin khác