Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 19 tháng 02 năm 2018


Liên kết

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Khoa học & giáo dục

Wikipedia Việt

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh

Tinh tế

https://tinhte.vn/

Tiếng Anh 360

http://tienganh360.com/

PC World

http://www.pcworld.com.vn/

Luyện thi học mãi

http://hocmai.vn/

Tech24.vn

http://www.tech24.vn/

Tài liệu học tiếng Anh

http://tienganhonline.net/download.htm

Số hóa

http://sohoa.vnexpress.net/

TED.com tiếng Việt

http://www.ted.com/talks?language=vi

ICT New

http://ictnews.vn/

Số lượt xem : 2654