Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 10 tháng 08 năm 2022


Liên kết

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Khoa học & giáo dục

Wikipedia Việt

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh

Tinh tế

https://tinhte.vn/

Tiếng Anh 360

http://tienganh360.com/

PC World

http://www.pcworld.com.vn/

Luyện thi học mãi

http://hocmai.vn/

Tech24.vn

http://www.tech24.vn/

Tài liệu học tiếng Anh

http://tienganhonline.net/download.htm

Số hóa

http://sohoa.vnexpress.net/

TED.com tiếng Việt

http://www.ted.com/talks?language=vi

ICT New

http://ictnews.vn/

Số lượt xem : 4539

Các tin khác