Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 23 tháng 03 năm 2019


Liên kết

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Cơ quan nhà nước

Cổng TTĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế

https://www.thuathienhue.gov.vn/

Sở Thông tin và Truyền thông TT Huế

https://stttt.thuathienhue.gov.vn/

Sở Khoa học Công nghệ

https://skhcn.thuathienhue.gov.vn

Sở Văn hóa và Thể thao

http://svhtt.thuathienhue.gov.vn

Sở Tài chính

https://stc.thuathienhue.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

http://skhdt.thuathienhue.gov.vn

Sở LĐ TB & XH

https://sldtbxh.thuathienhue.gov.vn

Sở Y tế

https://syt.thuathienhue.gov.vn

Sở Nội vụ

https://snv.thuathienhue.gov.vn

Thanh tra tỉnh

https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn

Sở Tư pháp

https://stp.thuathienhue.gov.vn/

Sở Du lịch

https://sdl.thuathienhue.gov.vn/

Số lượt xem : 2841

Các tin khác