Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''


Ngày 25 tháng 07 năm 2016


Tin tức & sự kiện

Quảng Điền tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” giai đoạn 2013-2016

Quảng Điền tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” giai đoạn 2013-2016

       Thực hiện Công văn số 815/SGDĐT-GDMN ngày 15/4/2016 về đánh giá tổng kết 3 năm thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non”. Sáng ngày 20/5/2016, Phòng GD&ĐT Quảng Điền đã ...

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thư viện ảnh

 • Tổng kết hội thi GVCNLG

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • Tổng kết hội thi GVCNLG

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • Tổng kết hội thi GVCNLG

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • Tổng kết hội thi GVCNLG

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • Tổng kết hội thi GVCNLG

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • Khai mạc hội thi GVCNLG

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • Khai mạc hội thi GVCNLG

 • Khai mạc hội thi GVCNLG

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • Hội thi theo chân Bác

 • Hội thi theo chân Bác

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • Tổng kết năm học 2013 - 2014

 • 20 11

 • Công đoàn

 • Tổng kết năm học 2013 - 2014

 • Thi đua khen thưởng

 • Tổng kết năm học 2013 - 2014

 • Thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học

 • Khuyến học

 • Hội khỏe Phù Đổng

 • Thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học

 • Giáo dục mầm non

 • Trao kỳ niệm chương trong ngày hội bóng đá vui 201

 • Hội thi theo chân Bác

 • Ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • Ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • Hội thi theo chân Bác

 • Trò chơi dân gian trong ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • Hội thi theo chân Bác

 • Trò chơi dân gian trong ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • Văn nghệ chào mừng ngày hội bóng đá vui năm 2014