Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 22 tháng 05 năm 2019


Tin tức & sự kiện

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Mầm non, năm học 2018-2019

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Mầm non, năm học 2018-2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 bậc học mầm non; Kế hoạch số 38/KH-PGDĐT ngày 29/11/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Điền, từ ngày 17/12/2018 đến ngày 05/01/2019, phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Điền đã tổ chức thành công hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học mầm non, năm học 2018-2019.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thư viện ảnh

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2016-2017

 • Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

 • Tổng kết hoạt động Công đoàn

 • Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2017-2018

 • Hội Khuyến học phát thưởng học sinh giỏi

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2016-2017

 • Phát thưởng học sinh giỏi năm học 2015-2016

 • Hội khỏe Phù Đổng

 • Giáo dục mầm non

 • Hội thi theo chân Bác

 • Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non năm học 2018 - 2019

 • Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non năm học 2018 - 2019

 • Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non năm học 2018 - 2019

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • GVDG bậc Mầm non năm học 2016-2017

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học

 • Thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học

 • Ngày hội bé với an toàn giao thông

 • Trao kỳ niệm chương trong ngày hội bóng đá vui 201

 • GVDG bậc Tiểu học năm học 2016-2017

 • GVDG bậc Mầm non năm học 2016-2017

 • Ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • GVDG bậc Tiểu học năm học 2016-2017

 • GVDG bậc Mầm non năm học 2016-2017

 • Trò chơi dân gian trong ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • Văn nghệ chào mừng ngày hội bóng đá vui năm 2014

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • GVDG bậc Tiểu học năm học 2016-2017

 • Giải cầu lông truyền thống ngành Giáo dục năm 2015

 • Tổng kết hội thi GVCNLG

 • Khai mạc hội thi GVCNLG