Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2File 3

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tin tức & sự kiện

Công đoàn Giáo dục Quảng Điền tổ chức hội thi “Theo chân Bác”

Công đoàn Giáo dục Quảng Điền tổ chức hội thi “Theo chân Bác”

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2014, Công đoàn giáo dục huyện Quảng Điền tổ chức hội thi Đơn ca, Ngâm thơ kể chuyện với chủ đề “Theo chân Bác” nhằm thiết thực kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014), đồng thời tích cực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ đoàn viên lao động ngành giáo dục.

Xem thêm

Thông tin đơn vị

  Giới thiệu

  Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế là vùng sâu trũng của tỉnh, gồm 10 xã và Thị trấn Sịa, là vùng giàu truyền thống cách mạng và hiếu học, được hình thành và phát triển khá sớm trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • 20 11

 • cong doan

 • thi dua khen thuong

 • khuyen hoc

 • hoi khoe phu dong

 • giao duc mam non

 • Hội thi theo chân Bác

 • Hội thi theo chân Bác

 • Hội thi theo chân Bác

 • Hội thi theo chân Bác

 • Hội thi theo chân Bác